L'Ajuntament obre la convocatòria de beques Terrassa Crea de suport a la creació en diferents àmbits artístics

Aquest any es destinen un total de 120.000 euros a les beques de suport a creadors i creadores vinculades als àmbits de les arts

Beques Terrassa CreaL'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Promoció Cultural i  Audiovisual, ha obert la convocatòria de les beques Terrassa Crea de suport al sector artístic. En aquesta convocatòria, el període per poder presentar els projectes serà del 19 de febrer al 15 de març, ambdós inclosos.

Com a principal novetat, aquest any s'han aprovat unes noves bases reguladores que han permès que els ajuts passin a atorgar-se mitjançant beques i no via subvencions com s'havia fet fins ara. Uns canvis amb què es vol incentivar la creació artística i els projectes inèdits i de nova creació, facilitant al mateix temps la justificació dels projectes per part de les persones o entitats beneficiàries. A més, les noves bases permetran que els projectes aspirants als ajuts, que hauran de ser inèdits, de nova creació i vinculats a la ciutat de Terrassa, coneguin des d'un primer moment quin serà l'import de la beca per a cadascun dels àmbits i disciplines que es contemplen a les bases reguladores. 

Segons ha explicat la regidora de Promoció Cultural i Audiovisual, Rosa Boladeras, aquests canvis: «Responen als objectius que sempre hem buscat amb el Terrassa Crea, que passen per donar suport a la creació artística ajudant a posar en marxa projectes inèdits i facilitant i posant a l'abast del màxim nombre de persones aquests ajuts econòmics. Creiem que amb aquests canvis es contribuirà a incentivar la creació artística i els projectes que destaquin per ser singulars, originals i únics. Tot plegat amb la voluntat de seguir avançant per millorar  i fer més obertes i accessibles aquestes beques a la creació artística».

La regidora ha afegit que: «Estem molt contentes i satisfetes de poder tirar endavant aquesta convocatòria en el que representa una aposta molt clara per la creació i per la ciutat. En els darrers anys, i encara en format subvenció gràcies a les Terrassa Crea, molts projectes artístics i creatius han aconseguit veure la llum i fer-se realitat, posant de relleu el potencial, la qualitat i el talent artístic existent a casa nostra»

Aquest any, l'Ajuntament destinarà un total de 120.000 euros a donar suport a projectes d'artistes, creadors, creadores i professionals de recerca, o producció. Uns ajuts que s'estructuren en sis modalitats: arts escèniques, arts visuals, música, audiovisual, literatura i traducció i, aquest any i com a novetat, les beques Terrassa Crea sumen l'àmbit de la creació comunitària. A més, algunes de les modalitats inclouen també la concessió de "Beques RSD" que ofereixen la possibilitat que algunes de les persones o col·lectius beneficiaris de les beques en modalitats determinades, puguin realitzar també una residència en un dels equipaments artístics municipals de la ciutat per desenvolupar el seu projecte.

Cadascuna de les beques es dotarà amb 10.000 euros i, un cop seleccionat el projecte i acceptat l'ajut, es rebrà un 90% de l'import atorgat, mentre que el 10% restant es percebrà un cop justificat el projecte mitjançant la presentació d'una memòria.

Els projectes artístics que hagin resultat seleccionats hauran de desenvolupar-se durant els mesos posteriors a l'atorgament de la beca i, com a màxim, fins al 30 de juny de 2025.

Modalitats de les beques Terrassa Crea

  • Creació en arts escèniques: Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en els àmbits del teatre, de la dansa, del circ, i altres expressions de les arts del moviment i arts de carrer. Existeix la possibilitat de concedir "Beques RSD" en aquesta modalitat.
  • Creació en arts visuals: Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les arts visuals en qualsevol dels seus llenguatges i formats. Existeix la possibilitat de concedir "Beques RSD" en aquesta modalitat.
  • Creació musical: Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la creació musical en qualsevol dels seus llenguatges. Existeix la possibilitat de concedir "Beques RSD" en aquesta modalitat.
  • Creació audiovisual: Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de l'audiovisual en qualsevol dels seus formats. Existeix la possibilitat de concedir "Beques RSD" en aquesta modalitat.
  • Creació literària i traducció: Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la literatura: Narrativa, poesia, assaig o escriptura de textos teatrals. Aquestes obres s'han de crear en llengua catalana i es poden incloure propostes de traducció de qualsevol llengua al català. No està prevista la concessió de "Beques RSD" en aquesta modalitat.
  • Creació comunitària: Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació en l'àmbit de la cultura comunitària. Les propostes han d'impulsar processos de creació cultural a partir de la participació ciutadana en clau comunitària. Existeix la possibilitat de concedir "Beques RSD" en aquesta modalitat. 

Una altra de les novetats d'aquest any és que, per primera vegada, professionals independents d'arreu del país, de reconegut prestigi i trajectòria, formaran part de la comissió d'avaluació encarregada de valorar els diferents projectes presentats.

Així, hi haurà un jurat integrat per dues persones per a cadascuna de les sis modalitats convocades format per una persona externa a l'Ajuntament de Terrassa, experta i de reconeguda vàlua en la matèria de cada modalitat, i una persona tècnica municipal responsable de l'àmbit objecte de cadascuna de les beques. Formaran part dels diferents jurats: Marc Lloret,  director artístic del Mercat de Música Viva de Vic en la categoria de música;  la  gestora escènica curatorial i vicepresidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CoNCA, Margarida Troguet, en la categoria d'arts escèniques; Antònia Carré-Pons, escriptora i editora, en la categoria de creació literària i traducció, Pilar Cruz, comissària independent, en la categoria d'arts Visuals; Marta Rodríguez Coronil, cineasta i experta en noves tecnologies i formats audiovisuals, en la categoria de creació audiovisual; i Sònia Camacho Pobo, cap del Servei Educatiu i Social del Teatre Nacional de Catalunya, en la categoria de creació comunitària.

D'altra banda, i amb l'objectiu de facilitar l'accés a les beques Terrassa Crea al màxim d'artistes, grups o col·lectius possibles, no podrà optar a les beques cap projecte que ja s'hagi presentat en convocatòries anteriors o rebut altres tipus d'ajudes municipals.

Podran presentar els seus projectes a la nova convocatòria Terrassa Crea les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment i les agrupacions de persones físiques, tot i que no tinguin personalitat jurídica. En aquestes agrupacions cal nomenar una persona representant, que serà la responsable davant de l'Ajuntament de Terrassa del compliment de la proposta i de l'assignació dels recursos. L'edat mínima per participar és de 18 anys.

Els projectes presentats hauran de recollir els següents requisits:

  • Ser de nova creació.
  • Es valorarà, dins els criteris específics, que el projecte mantingui relació amb la ciutat de Terrassa, ja sigui perquè el projecte tingui relació amb la ciutat perquè la persona o col·lectiu candidat tingui la seva residència a la ciutat de Terrassa, o perquè la persona o col·lectiu candidat estigui vinculat al teixit cultural de la ciutat i que així es desprengui de la documentació presentada.  De totes maneres, aquest no és un criteri obligatori per presentar propostes.
  • El projecte també haurà de recollir les accions destinades a respectar i observar els principis de perspectiva de gènere, accessibilitat pel que fa a capacitats socioeconòmiques, orígens, capacitats diverses i sostenibilitat mediambiental. 

Que el projecte estigui vinculat amb Terrassa és valorable dins els criteris específics, que sumen un total de 7,5 punts en total. D'aquests, la vinculació amb Terrassa del projecte o de qui l'ha creat suma 1 punt, que vol dir que si el projecte no té cap vinculació, sumaria 0, però no és un criteri obligat per presentar propostes.

Més informació a:

https://www.terrassacultura.cat/beques/beques-terrassa-crea-2024/

Trobareu la convocatòria del Terrassa Crea i el tràmit per presentar-se als ajuts a la
Seu Electrònica:

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8009#