L'Ajuntament obre la convocatòria de les beques de recerca a l'excel·lència per a l'estudiantat del Campus Terrassa Universitària

Les beques van destinades a projectes de l'alumnat universitari i dels grups de recerca relacionats amb les diferents disciplines que s'estudien al campus

Beques de recercaL'Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria de les beques de recerca per a estudiants del Campus Terrassa, que tenen com a objectiu premiar l'excel·lència i la participació dels estudiants en el món de la recerca. 

Enguany, les bases,  aprovades al Ple Municipal del mes d'abril, s'han revisat a partir del treball i les aportacions dels centres del Campus Terrassa, amb l'objectiu de premiar l'excel·lència en la recerca que es porta a terme al campus. 

A la convocatòria es poden presentar treballs de recerca desenvolupats per alumnat, investigadores i investigadors en el si de departaments o grups de recerca que desenvolupin la seva activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la salut, els mitjans audiovisuals o l'humanisme social, així com d'altres disciplines del Campus Terrassa. 

La finalitat d'aquestes beques és la de fomentar, reconèixer i valorar l'excel·lència en estudis inèdits que aportin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i/o cultural del territori. Aquests treballs han de contribuir al posicionament de la ciutat com a referent universitari, així com potenciar la presència femenina en la recerca i generació de coneixement. 

La quantitat destinada per a aquesta convocatòria és d'un total de 19.000 euros. El regidor d'Universitats, Pep Forn, considera que: «Aquestes beques són un reconeixement a l'excel·lència de la recerca i al treball fet per l'alumnat del campus universitari de Terrassa, un reconeixement al seu esforç i al mateix temps un incentiu que ajudi a fer realitat els seus projectes. Des de l'Ajuntament de Terrassa, les beques de recerca segueixen la línia de seguir reforçant l'aposta pel Campus i pel valor afegit que aporta al conjunt de la ciutat».

Els criteris de valoració i les puntuacions corresponents són les següents:

  • Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
  • Tractament rigorós: integral, exhaustiu i complet del projecte (fins a 10 punts)
  • Generació d'idees originals rellevants, potencialment útils i d'interès social (fins a 10 punts)
  • Treball multidisciplinari presentat per grups d'estudiants de diferents escoles de campus (10 punts)
  • Treball que té per objectiu la solució d'un repte del "Catàleg de Reptes de ciutat" (5 punts) https://www.reptes.terrassa.cat
  • Utilització del llenguatge de forma no sexista ni androcèntrica (0-5 punts). Podeu consultar el Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa: https://www.terrassa.cat/llibre-d-estil-amb-perspectiva-de-genere
  • Justificació de l'impacte de gènere del projecte, (0-5 punts).

La valoració final del treball resultarà de la suma de la puntuació obtinguda de cada membre del tribunal en cadascun d'aquests aspectes i s'atorguen als projectes que hagin obtingut més punts en tots els criteris, tenint en compte que el mínim de puntuació serà de 100 punts. Els treballs amb una puntuació inferior no optaran a beca.
  
El termini de presentació de la proposta de treballs de recerca finalitzarà el 16 d'octubre. 

Trobareu més informació a: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7142