L'Ajuntament obre una consulta pública sobre l'avanç de modificació del POUM que regula els preus en el 30% dels pisos de nova construcció

Les opinions es canalitzaran a través de la plataforma municipal de participació i de les sessions informatives que s'organitzaran fins a finals d'any   

L'Ajuntament de Terrassa ha obert el procés participatiu per recollir les aportacions ciutadanes a l'Avanç del document del modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que va ser aprovat en el Ple de maig. Amb aquesta consulta pública, que es canalitza a través de la plataforma municipal Participa Terrassa i de les sessions informatives presencials que es faran després de l'estiu, es donarà a conèixer el contingut d'aquest Avanç;  es recaptaran les opinions i idees de la ciutadania i s'elaborarà una diagnosi que contribuirà a valorar i ampliar la informació del document, abans de la seva aprovació inicial. L'objectiu de la mesura és obtenir habitatge assequible, a raó del 30% del sostre de nova construcció, complint amb les condicions establertes per aquesta modificació urbanística. 
                                                                                                
El procés participatiu es divideix en dues fases. La primera, que ara s'ha posat en marxa a la plataforma Participa Terrassa i que durarà fins a l'octubre, inclou també les dues sessions informatives, de caràcter presencial, que s'organitzaran per explicar, d'una banda, el contingut d'aquest  document de modificació del POUM i, de l'altra, per recollir les aportacions de la ciutadania. Un cop finalitzada aquesta primera fase, s'obrirà una segona fins el desembre, que contempla la tercera sessió presencial que donarà a conèixer les conclusions de la consulta pública.

El regidor d'Urbanisme, Carles Caballero, recorda que el debat sempre enriqueix: «Ara s'obre el temps del diàleg, del debat, de les aportacions tant de la ciutadania, com dels gremis, entitats i agents econòmics o socials ... per cercar una entesa política, social i econòmica perquè al final del que estem parlant no és ni de l'ara ni de l'aquí, sinó de garantir el dret a l'habitatge a les nostres filles i fills».


Ampliar el parc d'habitatge assequible

L'Avanç de la modificació urbanística per reservar habitatge protegit a les noves promocions d'habitatge pretén treballar l'ampliació del parc d'habitatge assequible a tota la ciutat, per fer una distribució més homogènia i per augmentar la disponibilitat actual de pisos a preus assequibles.

Amb aquesta mesura, a més, es compliria una de les actuacions previstes a l'actual Pla Local de l'Habitatge 2019-25, que és el document estratègic i de planificació de les polítiques municipals d'habitatge que va ser aprovat per unanimitat al ple de novembre de l'any 2019.

El regidor d'Urbanisme recorda que «parlem d'una proposta de llarg recorregut per incrementar progressivament el parc d'habitatge de protecció pública reservant el 30% dels pisos de nova construcció per part de promotors privats en aquelles promocions de més de 600 metres quadrats construïts perquè els posin a la venda o els lloguin d'acord amb els preus màxims que marqui la Generalitat».                                                                      

El POUM actual, aprovat l'any 2003, preveu la reserva de sostre per a habitatge protegit només en els nous polígons i sectors de desenvolupament residencial; per tant, aquesta modificació seria una regulació complementària per promoure habitatge protegit a la ciutat, en tots aquells projectes de nova construcció, o bé en aquells que contemplin l'enderroc d'immobles per aixecar-hi un altre edifici. 

Avui en dia, Terrassa presenta una mancança d'habitatge de protecció pública per donar resposta a la demanda d'habitatge assequible i complir, així, amb l'objectiu de Solidaritat Urbana que preveu la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge a Catalunya, que indica que la ciutat hauria de comptar, l'any 2027, amb un parc d'habitatges destinats a polítiques socials del 15%, respecte al total dels existents.                                        

El preu màxim de l'habitatge de protecció pública ve determinat per la Generalitat de Catalunya i depèn de la zona a la qual pertanyi el municipi. Actualment, Terrassa està inclosa a la Zona A, on el preu màxim establert és de 2.459,43 euros/m² de superfície útil, per a una ciutat amb una població de 224.111 habitants i un terme municipal de 70 km².