L'Ajuntament ofereix a la Generalitat els terrenys per construir el nou CAP Nord, ampliar el CAP Sud i crear l'Àrea Bàsica de Salut

S'avança, així, en el conveni signat el maig de 2023 per millorar el sistema de salut i d'atenció primària a la ciutat

La comissió informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat avui elevar al ple d'abril la declaració de l'Ajuntament de Terrassa per oferir al Servei Català de la Salut (SCS) els terrenys necessaris perquè es pugui construir el nou CAP Nord, al Parc de la República, al barri de Sant Pere Nord; ampliar el CAP Sud, situat a Can Jofresa i crear la nova Àrea Bàsica de Salut (ABS), formada per un nou CAP, una base del sistema d'emergències mèdiques (SEM) i el primer Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Terrassa, al barri del Cementiri Vell. 

Els terrenys es troben ubicats en els següents àmbits: Parc de la República, de 2.650 m2 i situat a la cantonada de l'avinguda de Béjar amb el carrer de Provença; avinguda de Santa Eulàlia, de 1.273 m2 i ubicat a l'avinguda de Can Jofresa, 4 que, actualment , s'utilitza com a zona d'aparcament; i, finalment, el del carrer de Pau Marsal amb Marinel·lo Bosch, amb un solar municipal de 2.160 m2 cedit provisionalment a la UPC, que ara es fa servir com a aparcament. 

L'Ajuntament de Terrassa i el Servei Català de la Salut (SCS) van signar el 19 de maig de Conveni de col·laboració per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de Terrassa per construir nous centres; ampliar els existents i promoure la creació de noves àrees bàsiques de salut. La Generalitat es comprometia a treballar per tal d'incloure aquestes necessitats al seu Pla d'execució d'inversions en infraestructures sanitàries mentre que l'Ajuntament de Terrassa es comprometia a posar a disposició del SCS els terrenys i espais per ubicar els nous equipaments.

Paral·lelament, s'està tramitant una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de sistemes d'equipaments i espais lliures per tal que aquests terrenys tinguin la qualificació d'equipaments sanitaris ja que, actualment, tenen la consideració d'espais verds o d'equipaments educatius. Una proposta que també s'elevarà al ple ordinari d'aquest mes i que, a banda dels solars que l'Ajuntament proposa cedir a la Generalitat, també  inclou fins a un total de 10 àmbits, de característiques diferents i que afecten a 441.851 m2 de superfície, tots ells amb la particularitat, però, d'estar qualificats de sistemes urbanístics. Es el cas, per exemple, del solar on es construirà la futura biblioteca del districte 5, que també acollirà una oficina municipal d'atenció al públic.