L'Ajuntament posa en marxa noves actuacions per millorar la recollida orgànica dels residus

L'objectiu és incrementar la recollida selectiva i reduir la presència d'impropis als contenidors de color marró

L'Ajuntament impulsa una sèrie d'accions per millorar la qualitat i la quantitat de la separació en origen dels residus per tal d'arribar a les fites de reciclatge que marca la Unió europea i el Pla de Prevenció i gestió de residus de la ciutat, i que ha d'arribar a ser del 65% dels residus que es generen al 2035. Actualment a la ciutat la selectiva està al 35%. Una de les mesures que s'inicia ara és el canvi de les tapes de 99 contenidors d'orgànica per altres amb una boca més petita per afavorir que només s'aboquin aquest tipus de deixalles. Les bosses domèstiques per a aquesta fracció habitualment tenen una capacitat de menys de 30 litres i són petites, perquè estan pensades per llençar-les amb més freqüència, ja que els residus orgànics són fàcilment degradables i, per tant, de seguida desprenen males olors. La boca de les noves tapes s'adapta a aquesta mida de bossa de manera que fàcilment es podrà dipositar al contenidor marró però alhora dificultarà dipositar residus impropis.

Les actuacions es centren en la fracció orgànica, que són les restes de menjar, perquè, arran d'un estudi encarregat per l'Ajuntament, s'ha constatat que en aquests contenidors marrons s'aboquen molts residus no orgànics i que han d'anar a altres contenidors. Aquestes restes impròpies s'han anat incrementat fins el 17%, quan no haurien de superar el 10% i això indica que la qualitat del que es recicla no és l'adequada. La quantitat de residus que s'aboquen al contenidor marró tampoc arriba a les quantitats desitjades. L'any 2020 es van recollir a Terrassa més de 8.500Tn de matèria orgànica, una xifra que representa el 10,21% del total dels residus generats, però que encara està lluny de l'objectiu del 38%.

Aquest canvi anirà acompanyat d'una campanya divulgativa a peu de carrer i per xarxes socials per tal d'informar la ciutadania de la importància de separar en origen aquesta fracció, en una acció que va acompanyada de material informatiu de suport per fomentar la conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva i d'incorporar un canvi d'hàbits com, per exemple, dipositar a diari la bossa d'orgànica al contenidor marró, evitar el malbaratament alimentari, fer cuina de reaprofitament, autocompostatge i comprar de manera responsable.  

La substitució es farà durant aquest mes a contenidors situats en la part est de la ciutat. Si els resultats són satisfactoris, es valorarà aplicar la mesura a la resta de contenidors d'orgànica de recollida lateral de la ciutat.


Què hem de llençar al contenidor marró? 

  • Restes de menjar i de la seva preparació 

peles i triadures de fruita i verdura
ossos i restes de carn
espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs
closques d'ou i pellofes i closques de fruits secs 
restes de menjar i menjar en mal estat 
restes de pa
marro de cafè i restes d'infusions
paper de cuina brut 
tovallons de paper bruts 
mocadors de paper

  • Restes vegetals de petites dimensions

rams de flors pansits
flors i fulles seques
males herbes
gespa
petites branques d'esporga
fullaraca 

  • Materials compostables 

bosses compostables
altres materials compostables 

  • Altres materials

taps de suro
serradures
virostes i encenalls de fusta natural
excrements d'animals domèstics sense llits ni sorres absorbents 
escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinxos, etc