L'Ajuntament posa en marxa obres de millora a les places del Tint, l'Anònima i Salvador Espriu

L'objectiu de l'actuació és racionalitzar el manteniment d'aquets espais

L'Ajuntament posa en marxa una actuació que ha de servir per millorar el paviment i diversos elements concrets de les places del Tint, de l'Anònima i de Salvador Espriu. Les obres començaran demà dimarts. L'objectiu és racionalitzar el manteniment que necessiten alguns dels elements de les places esmentades, substituint els actuals per d'altres que necessiten menys manteniment. Aquestes actuacions formen part del marc del programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic.

Concretament, es pavimentaran les parts que es van dissenyar en sorra en els projectes d'aquestes places. Amb aquesta actuació s'aconsegueix reduir el cost de manteniment d'aquets espais, ja que les superfícies pavimentades obliguen a un esforç menor que les de terra. En aquest cas, s'han produït escorrenties i altres problemes, així com algunes situacions de filtracions en edificis propers, incidències que quedaran solucionades amb la pavimentació d'aquests espais.

D'altra banda, l'actuació s'aprofitarà també per millorar els sistemes de drenatge; per dur a terme una reordenació de l'arbrat i dels sistemes de reg, segons els casos; així com la millora del mobiliari urbà. D'aquesta manera, a la plaça del Tint, per exemple, es col·locarà un nou banc i se substituirà la barana de la zona de jocs, traient la tanca de fusta actual, per tal de col·locar una de metàl·lica, que exigeix menys manteniment. Els jocs d'aquesta mateixa zona infantil també es potenciaran, amb la incorporació de nous elements. Igualment, també està previst reforçar aquests elements lúdics a la plaça de l'Anònima.

L'execució d'aquestes millores ha estat encarregada a l'empresa Consca Egara, SL, que compta amb un pressupost de 45.302,61 euros (IVA inclòs) per dur-les a terme. Està previst que l'actuació es perllongui durant un mes.