L'Ajuntament presenta a l'ACA dos projectes a la convocatòria de subvencions per netejar trams de lleres urbanes

Els treballs afectaran a les dues rieres principals de la ciutat, la del Palau i la de les Arenes

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat dos projectes a la convocatòria d'ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per tal que els ens locals puguin fer actuacions de manteniment i conservació de lleres urbanes. El primer és per actuar a la riera de les Arenes, en el tram comprès entre el pont del carrer Matagalls i la confluència amb la riera del Palau. El segon preveu actuar a la riera del Palau, en el tram entre l'autopista C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes. Amb aquestes actuacions es donaria continuïtat els treballs que durant l'any passat ha realitzat l'Ajuntament per mantenir en bones condicions de desguàs les lleres urbanes de les rieres de la ciutat. L'import total per executar els dos projectes s'acosta els 90.000 euros i l'Ajuntament sol·licita a l'ACA una subvenció per valor de 74.273,80 euros.

Les actuacions se centren a eliminar la canya americana (Arundo donax), que és una espècie invasora, i els plomalls (Cortaderia selloana) que han sobreviscut a les anteriors actuacions de manteniment i conservació de les lleres urbanes. En el cas de la riera del Palau, aquests treballs juntament amb la retirada de rizomes, afectaran a més de 5.000 m² de superfície. A més, en els talussos on es detecti un possible risc de desestabilització, es preveu col·locar una manta orgànica antiherbes. Pel que fa als treballs que es duran a terme a la riera de les Arenes, aquests afectaran a  uns superfície superior als 800 m2

L'ACA va publicar al DOGC el 30 de març la convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides als ens locals per executar treballs de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, amb una dotació de 5.000.000 d'euros. El termini per sol·licitar aquests ajuts va finalitzar ahir, 15 de maig. Els projectes presentats han de tenir la funció de reduir el risc d'inundacions, garantir el flux d'aigua en cas d'avinguda i erradicar les espècies vegetals invasores.

Els 70 km² del terme municipal de Terrassa estan formats per un entramat de rieres i torrents, entre els quals destaquen les dues rieres principals com són les de les Arenes i la del Palau.