L'Ajuntament presenta el Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica als agents socioeconòmics de la ciutat

El document s'elevarà al Ple del mes de febrer per a la seva aprovació i posterior execució

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat el Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa als principals agents socioeconòmics de la ciutat per tal de compartir els principals resultats de l'estudi i el pla d'acció proposat per combatre les principals problemàtiques detectades en aquests espais urbans. L'acte, que ha tingut lloc a l'Arxiu Històric de Terrassa, ha comptat amb la intervenció de la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, així com de representants de la consultora encarregada d'elaborar el document.

L'objectiu principal d'aquest Pla Director és incrementar la competitivitat i atractivitat dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) de la ciutat oferint un entorn de qualitat per a les empreses que duen a terme la seva activitat i atreure'n de noves, tot fomentant la innovació i la transició cap a un model econòmic més sostenible i competitiu, creant noves oportunitats laborals i permetent millorar i incrementar l'ocupabilitat de les persones.

Segons la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, amb aquest Pla Director de Polígons «Donem el protagonisme que es mereix a la nostra indústria i apostem per ser una capital de la indústria i de la innovació a Catalunya i a l'entorn metropolità». A més, també assegura que amb aquest Pla «apostem per generar oportunitats per a empresaris i empresàries, apostem per les empreses actuals i volem que en vinguin més i apostem per crear llocs de treball, riquesa, benestar i sostenibilitat. Tot això és el que significa el Pla de Polígons Industrials, estretament lligat amb l'Agenda Urbana de Terrassa».

El document s'estructura en tres àmbits d'intervenció, com són l'entorn físic, la competitivitat i la sostenibilitat, acotat en 10 línies estratègiques que agrupen un total de 33 actuacions, 7 de les quals es consideren clau per a la consecució dels objectius.

 

Actuacions clau

Les principals línies d'acció s'adrecen al manteniment dels PAE, la reconversió de les naus obsoletes, la creació d'un programa de reactivació de solars i naus buides, la creació de mecanismes facilitadors a l'hora de tramitar llicències per posar en marxa noves activitats als PAE, la introducció de noves tecnologies als polígons d'activitat econòmica a través del desplegament del Pla d'Acció Sectorial de la Indústria 4.0, l'increment del suport al teixit empresarial i el moviment associatiu a través de l'activació del Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses que s'ubicarà a la masia dels Bellots, la creació d'una prova pilot per a l'impuls de les comunitats energètiques als PAE de la ciutat, així com l'impuls d'un servei mancomunat de recollida de residus.

Durant el primer semestre de 2023 es preveu iniciar les tasques de manteniment, considerades de les més urgents, així com la creació del catàleg de necessitats de rehabilitació de les naus i de sòl industrial disponible, l'estudi de les eines jurídiques que es poden emprar per a la promoció de la reactivació de naus, l'inici de l'estudi de necessitats i requeriments per a la creació de comunitats energètiques, a més de l'estudi de viabilitat de recollida selectiva mancomunada. La resta d'accions s'iniciaran de manera esglaonada entre els anys 2023 i 2027, en funció del grau d'urgència i priorització establertes al Pla Director.

L'estimació de la inversió total per a necessitats de manteniment és d'1.669.496 euros, dels quals es destinaria una partida de 305.902 euros per a la realització de tasques de manteniment urgents identificades a l'estudi, 426.094 euros per a accions de menor urgència que s'iniciarien al 2024, i la resta, 937.500 euros, per a feines a realitzar a partir de 2027.

 

Pol empresarial

Actualment Terrassa compta amb 16 polígons d'activitat econòmica que acullen més de 1.500 empreses, ocupen més de 18.700 persones treballadores i que generen un volum de facturació superior als 3.191 milions d'euros. Tot i que l'activitat industrial ha perdut preeminència en els darrers anys arreu de la comarca, el pes de la indústria suposa un 16% de VAB de la ciutat, fet que posa de relleu la necessitat d'implementar mesures específiques tant per al manteniment dels espais d'activitat econòmica com per l'impuls de noves activitats dinamitzadores de l'economia local i de la millora de la competitivitat de les empreses industrials terrassenques.

La majoria dels polígons en funcionament van ser pensats fa més de 50 anys, en el marc del Pla Nacional d'Estabilització Econòmica de 1959, urbanitzats entre els anys 60 i 90 del segle XX, fet pel qual s'ha realitzat una anàlisi de cadascun d'ells per determinar quines són les principals mancances i identificar les necessitats de millora que s'hauran d'abordar per a la seva implementació.

De cara als propers anys es preveu desenvolupar 4 nous polígons d'activitat econòmica en les 244 hectàrees de sòl industrial disponibles al municipi, que acabaran de definir els nous PAE de Bellots II, Palau Sud-Can Guitard, Palau Nord i Franja Nord, reconfigurant el parc de naus i espais destinats a la incorporació de noves activitats econòmiques de la ciutat.

El Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica es presenta com un pla estratègic que ha de servir per guiar les accions en política industrial dels propers anys, sense una data de finalització prevista, ja que aquest podrà ser revisat periòdicament per a determinar el grau d'execució respecte del previst, l'evolució dels indicadors de seguiment, així com els possibles canvis de context que puguin interferir en el desenvolupament de les actuacions. Es preveu que el document sigui presentat al Ple del proper mes de febrer per a la seva votació i entrada en vigor amb l'acord dels grups municipals.