L'Ajuntament preveu la compra de 14 autobusos nous entre els propers anys 2021 i 2022 per millorar el servei de transport públic

Aquesta compra suposa una inversió de 4.840.000 euros i està inclosa en el nou contracte programa

Nous autobusos híbrids de TMESAEl ple municipal d'aquest mes d'abril ha aprovat el nou document del contracte programa entre l'Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D'EGARA S.A. (TMESA) per aquest any 2021. El pressupost que s'ha aprovat per l'exercici d'enguany és d'un total de 8.521.139 euros.

Entre els punts més destacats inclosos en el document, es contempla l'aprovació d'una inversió de 4.840.000 euros per a realitzar la compra de 14 autobusos nous. Es tracta de vehicles de tecnologia híbrida, concretament 9 autobusos habituals (de 12 metres de llargada), 3 d'articulats i 2 microbusos. Amb aquesta adquisició, l'empresa TMESA millorarà i modernitzarà la seva flota, donant així compliment al compromís de renovació progressiva dels seus vehicles. Així doncs, amb la nova adquisició, el 2022 hi haurà un total de 33 vehicles híbrids, que suposa que el 47 % de la flota serà d'aquesta tecnologia. Pel que fa a l'edat mitjana de la flota, se situarà als 7,35 anys.

D'altra banda, el contracte programa també recull la renovació del sistema d'ajuda, explotació i informació (SAEI) del servei. La seva modernització és imprescindible per realitzar una gestió eficient del servei en temps real, per planificar millor el servei de futur, tant recorreguts com horaris de pas, i per millorar la informació a les persones usuàries en temps real. El nou SAEI permetrà tenir una millor comunicació multicanal i en temps real amb els usuaris del transport públic mitjançant l'APP, les xarxes socials, les pantalles embarcades, els panells d'informació variable i la plataforma web, en què s'informi de les hores de pas teòriques i reals pels punts de parada, el temps d'espera real en cada parada, el retard previst, les possibles incidències (canvis de recorregut, retards, desviaments per obres, etc.) i les connexions intermodals amb altres mitjans de transport. D'aquesta manera, el SAEI haurà de facilitar aquesta informació a totes les plataformes.

Es tracta doncs, d'un salt tecnològic important que donarà resposta a les noves funcionalitats del servei en l'àmbit de la comunicació vers les persones usuàries.

El nou contracte programa contempla també inversions menors, com la compra de mampares per prevenir els contagis de la Covid o algunes inversions per a la renovació de les instal·lacions de TMESA.

L'expedient recull altres aspectes del servei diari, com un reforç en la freqüència de pas en horaris d'entrada i sortida escolar per esponjar el nombre de persones usuàries en hores punta (mesura aplicada per donar resposta a les mesures de prevenció de la Covid19) i la consolidació del transport flexible a demanda de la línia L12 Flex, que enllaça el centre de Terrassa amb el barri de Can Palet de Vista Alegre, ja que la prova pilot realitzada des de l'estiu del 2020 ha estat exitosa i ben valorada per les persones usuàries.