L'Ajuntament promou una campanya per conscienciar la ciutadania sobre la sequera, amb punts d'informació itinerants

Es repartiran tríptics informatius i cartells en edificis plurifamiliars i es reforçaran els missatges a les xarxes socials municipals

Davant la situació d'excepcionalitat per sequera que es troba la ciutat des del passat mes de març, l'Ajuntament i l'empresa municipal Taigua han iniciat aquesta setmana una campanya informativa per conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives i d'estalvi per afrontar la sequera. Aquestes informacions exposen la necessitat d'un canvi en els hàbits de consum, el compliment de les restriccions i prohibicions vigents, i les afectacions en els usos agrícoles i industrials, en el reg de patis i jardins, i en les piscines, en l'estat d'excepcionalitat. 

En un context com l'actual, cal fer un consum d'aigua solidari i corresponsable, on cadascú faci accions per reduir la despesa i contribuir, a generar un estalvi col·lectiu que equilibri les reserves actuals d'aigua. La campanya té per objectiu divulgar aquest missatge, des d'ara i fins al mes de juliol, mitjançant punts informatius de caràcter itinerant els divendres tarda i els dissabtes en 10 ubicacions de la ciutat: plaça Vella; parc de Vallparadís; plaça dels Drets Humans (FGC Vallparadís); places de Lluïs Companys, de Can Roca i del Progrès, a més del parc de Sant Jordi, el Parc Vallès i Terrassa Plaça, així com els dimecres al Mercadal de Martí l'Humà.

Així, des d'aquest divendres, dia 2 de juny, i fins el 22 de juliol, un equip d'informadores ambientals explicarà a la ciutadania quines recomanacions es poden seguir per estalviar aigua a les llars, resoldre dubtes i proporcionar material informatiu. Per aquesta campanya s'han editat 3.000 tríptics, amb consells i suggeriments, que també es podran trobar a centres cívics, biblioteques i altres equipaments municipals.  

En el marc de la campanya, també s'ha fet el repartiment d'uns 8.000 cartells informatius amb el lema ‘La pluja no la controles, l'aixeta sí', impulsada per la Generalitat i a la que s'ha adherit l'Ajuntament de Terrassa i Taigua, en edificis plurifamiliars d'habitatges, comerços, centres cívics, biblioteques, centres d'assistència primària, biblioteques, poliesportius, etc, per tal d'incidir en la necessitat de fer un ús conscient de l'aigua.

Paral·lelament, aquesta setmana s'ha posat en marxa una campanya específica, dirigida als i les residents d'urbanitzacions i barris disseminats, ja que és on s'ha detectat un major consum d'aigua per tenir zones enjardinades i piscines. Es repartiran uns 3.500 tríptics informatius amb consells i recomanacions, però també amb les restriccions i prohibicions a jardins i piscines que es regeixen en l'actual estat d'excepcionalitat i, a més, les que estarien vigents en un futur estat d'emergència. 

Finalment, a través de xarxes socials corporatives i del servei de Medi Ambient, s'ha iniciat una campanya per focalitzar els missatges cap a una mateixa temàtica: recordar a la ciutadania la importància d'estalviar aigua, la gravetat de la sequera i la necessitat de complir amb les mesures adoptades per l'Ajuntament de Terrassa. 

A Terrassa, l'aigua prové en un 80% del riu Llobregat i, per tant, depèn molt directament dels embassaments de la conca d'aquest riu com són el de la Baells, la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç. La resta s'agafa principalment d'una xarxa de pous i mines del terme municipal. 


Terrassa, en estat d'excepcionalitat 

La Generalitat va declarar el 6 de març l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica en el sistema Ter Llobregat, al qual pertany Terrassa, per l'empitjorament de les reserves, ja que els seus embassaments estaven per sota del 30% de la seva capacitat, i davant la necessitat d'adoptar nous canvis per garantir l'abastament. Ara per ara, els embassaments estan per sota del 25 % de la seva capacitat i l'estat d'excepcionalitat afecta a més de 6 milions d'habitants i prop de 500 municipis. 

Amb l'estat d'excepcionalitat s'ha de reduir el 40% del consum d'aigua per a usos agrícoles i el 15% per a usos industrials. Es prohibeix el reg de zones verdes (només es permet l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores); la neteja de carrers amb aigua només és possible si hi ha situacions de possible insalubritat i es redueix la dotació màxima d'aigua subministrada per litres, habitant i dia (que inclou no només l'ús domèstic, sinó també el comercial, industrial, municipal i les possibles pèrdues). En l'estat d'alerta és de 250 l/hab/dia i, en excepcionalitat, de 230 l/hab/dia.

La Generalitat va aprovar el febrer un Decret llei per protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastament d'aigua, on es defineixen les mesures per dissuadir els consums elevats i la possibilitat d'imposar sancions en cas que se superin les dotacions fixades en el Pla de sequera. Tanmateix, el passat 23 de maig va entrar en vigor la Llei 9/2023 de mesures extraordinàries i urgents, on es modifiquen alguns aspectes relatius a les piscines perquè, les que tinguin un ús comunitari, puguin ser refugis climàtics davant les possibles onades de calor a l'estiu. 

Les mesures actualment vigents en l'estat d'excepcionalitat són:

    • Està prohibit utilitzar l'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

    • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes.

    • Es prohibeix omplir les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua

    • L'ús a les piscines queda limitat en aquests casos, a excepció de les que s'omplin d'aigua de mar i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques: 

            ▪ El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària. 

            ▪ El primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas. 

            ▪ En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

            ▪ En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

    • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, claveguerams, paviments, façanes i similars, a excepció d'aquelles situacions de possible insalubritat en què calgui. 

    • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

    • La neteja de qualsevol tipus de vehicle, en general, queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.

    • L'ús d'aigua en granges procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

    • Requerir als grans consumidors (amb un consum superior a 6000 m³/any) que elaborin un "Pla d'ús eficient de l'aigua" per a prendre mesures per a reduir el consum.


Pla Municipal d'Emergència en Situacions de Sequera a Terrassa

L'Ajuntament compta amb un Pla Municipal d'Emergència en Situacions de Sequera a Terrassa (PE) que determina i planifica en detall totes les mesures que cal emprendre davant de cada escenari d'avís (prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència) que decreti l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El Pla Especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual Sequera (PES), elaborat per aquest organisme, marca les directrius principals que, després els municipis detallen en els seus plans municipals. Conté un total de 56 mesures per reduir, de manera gradual, el consum d'aigua, i que són aplicables a cadascun dels estats de sequera definits per l'ACA: normalitat; prealerta; alerta; excepcionalitat  i emergència. 

Des de l'activació de l'estat de pre-alerta, el Comitè Municipal de Sequera de l'Ajuntament Terrassa s'ha reunit de manera periòdica per valorar la situació en cada moment; preparar les accions concretes d'estalvi d'aigua potable a cadascuna de les fases i alertar els serveis municipals de la implantació de les mesures en base a les mesures extraordinàries i urgents adoptades en cada estat declarat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Des de l'inici de la sequera, els consums municipals s'han reduït un 25% aproximadament. L'empresa municipal Taigua també està aplicant mesures per a millorar l'eficiència de la xarxa de distribució; ha incrementat la vigilància de les fonts de subministrament d'aigua i també està estudiant la possibilitat de utilitzar recursos alternatius, com pot ser l'aigua regenerada o freàtica per incrementar, així, els recursos disponibles.

En aquest sentit, l'Ajuntament s'ha presentat a la convocatòria d'ajuts de la Generalitat, departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en el marc de la convocatòria de Subvencions adreçades als ens locals per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024, per a la redacció de projectes que tinguin com a objectiu millorar la gestió de l'aigua, mitjançant l'eficiència de les xarxes municipals d'abastament d'aigua i/o l'aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals. 


Accions quotidianes per estalviar aigua

Pel que fa a les accions informatives i de difusió, aquestes s'han reforçat a les xarxes corporatives i a la web municipal perquè la ciutadania i les empreses siguin molt més conscients de la situació de sequera i emprenguin mesures d'estalvi com són aquestes:

    • Tancar l'aixeta mentre t'ensabones. Cada minut oberta es gasten 10 litres. 
    • Col·locar reductors de cabal a les aixetes. Pots estalviar fins un 50% d'aigua 
    • Fer dutxes que no superin els 5 min. Cada minut es gasten entre 8 i 15 litres. 
    • Aprofitar l'aigua de dutxa fins que s'escalfa. La pots utilitzat per al vàter o per regar. 
    • Recordar que el vàter no és una paperera. Cada descàrrega aboca 10 litres. 
    • Instal·lar sistemes de doble descàrrega a la cisterna. 
    • Omplir bé la rentadora i el rentavaixelles i fes servir programes d'estalvi. 
    • Recollir l'aigua de pluja per regar, fregar el terra... 
    • Reparar aixetes, cisternes, canonades... Una aixeta que degoteja perd 30 litres al dia.  
    • Regar les plantes en hores de menys insolació amb sistema de goteig o regadora.