L'Ajuntament realitzarà obres de millora de l'espai públic i d'asfaltat a diversos carrers durant l'agost

Moltes de les actuacions s'inicien al llarg d'aquest mes i d'altres, ja iniciades, continuen al llarg de l'estiu

TerrassaL'Ajuntament de Terrassa aprofita el mes d'agost per a realitzar obres d'asfaltat, manteniment i millora de l'espai públic a diversos carrers de la ciutat. Aquest mes, un dels que registra menys trànsit a la ciutat, és el més indicat per a realitzar actuacions de reasfaltat de carrers i avingudes que comporten afectacions en la mobilitat. Alhora, durant l'agost, l'Ajuntament també continua amb l'execució de projectes de millora de l'espai públic ja iniciats, mentre que les altres administracions públiques aprofiten per a realitzar obres en vies de la seva titularitat.

Aquest agost, els carrers que es veuran afectats pels nous treballs d'asfaltat són:

  • Carrer de Galícia, entre els carrers de Roger de Llúria i de Valls, i el tram del carrer de Roger de Llúria que va del carrer de Galícia fins al gual del numero 18. Termini: del 5 al 9 d'agost. Empresa adjudicatària: Asfaltats Riba. Pressupost d'adjudicació: 29.385,7 euros.
  • Carrer de Colom, en el tram comprès entre els carrers de Gèminis i de Mercuri. Aquesta actuació forma part del projecte "Millora de paviments de 4 carrers dels Polígons Industrials. Lot 3". Termini: el tram especificat quedarà tallat al trànsit del 5 al 23 d'agost i l'accés serà exclusiu per accés a empreses i guals. Mentre durin les obres, hi haurà restriccions de circulació i aparcament. Empresa adjudicatària: Hercal Diggers S.L. Pressupost d'adjudicació: 306.340,65 € euros.
  • Millora de l'accessibilitat a les següents cruïlles: carrer de Montserrat, 87; carrer de l'Agricultura amb carretera de Montcada; carrer de Maria Auxiliadora amb carretera d'Olesa; carrer d'Ègara amb Bartrina; carrer d'Emili Badiella amb carrer Transversal; carrer de Solsona amb Vendrell; i carrer del Periodista Grané amb el de Josep Tapiolas. L'actuació forma part del projecte "Millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat. Lot1". Termini: la previsió és que les obres comencin a finals d'agost. Empresa adjudicatària: Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L. Pressupost d'adjudicació: 149.637,52 euros.
  • Millora de l'accessibilitat a les cruïlles: carrer del Doctor Cistaré amb el carrer del Pintor Vancells; Dibuixant Avellaneda amb carrer del Pintor Vancells; carrer dels Voluntaris Olímpics amb el carrer del Dibuixant Avellaneda; carrer del Maestrat amb la carretera de Matadepera; carrer del Maestrat amb carrer del Dibuixant Avellaneda; carrers de Miquel Servent, Menéndez Pelayo i Passeig de Joan Miró; carrer del Torrent de les Monges. Aquest projecte s'inclou dins la "Memòria valorada de millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat. Lot 1, Lot 2 i Lot 5". Termini: la previsió és que les obres comencin a finals d'agost. Empresa adjudicatària: Construcciones Fertres S.L. Pressupost d'adjudicació: 123.959,1 euros.

D'altra banda, les obres ja iniciades i que continuaran durant l'agost són:

  • Treballs de milllora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Concepció Arenal, entre els carrers d'Albinyana i Wilson. Termini: la previsió de les obres és que finalitzin aquest mes. Empresa adjudicatària: Excavacions Caceres S.L. Pressupost d'adjudicació: 44.549,25 euros.
  • Obres de la primera fase del projecte de millora de l'àrea del Vapor Gran. Empresa adjudicatària: Cyca Projects & Services S.L. Pressupost d'adjudicació: 163.836,44 euros.
  • Construcció d'una zona de lliure circulació de gossos al barri de Sant Llorenç, al polígon de Can Petit. Termini: la previsió és que les obres acabin a finsals d'agost. Empresa adjudicatària: Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L. Pressupost d'adjudicació: 50.122,82 euros. El projecte és fruit del resultat del procés participatiu del Pla d'Acció Municipal de 2018.

Altres administracions

Els projectes d'obra civil que van a càrrec d'altres administracions públiques, que estan en execució a l'agost, són els següents:

GENERALITAT DE CATALUNYA- CARRETERES

AB-14009.F1 Ampliació de la C-58 sentit Barcelona entre la sortida de Terrassa fins a enllaçar amb el tercer carril existent a l'alçada de l'enllaç de Sabadell Centre. Consisteix a afegir un tercer carril al tronc de l'autopista. S'espera que cap a l'11 de setembre es posi en servei el nou carril, restituint l'amplada dels existents i retirant els límits de velocitat de 80.

AB-14009.F2 Ampliació de la C-58 sentit Barcelona entre l'entrada del nus de Sant Pau (Sabadell-Bellaterra) i la sortida per a connectar amb l'AP7.

Consisteix a afegir un quart carril, i en les proximitats de l'AP7 (B-30) un cinquè, en el tronc de l'autopista. S'espera que a mitjans d'agost es posin en servei els nous carrils, restituint l'amplada dels existents i retirant els límits de velocitat de 80.

AB-14009.F3 Ampliació de la C-58 sentit Manresa entre l'entrada de la ronda oest de Sabadell i la zona propera al Parc Vallès. Consisteix a afegir un quart carril en el tram entre l'entrada de la ronda oest de Sabadell i l'enllaç de Sant Quirze Nord i una calçada lateral completa entre poc després d'aquest enllaç i la zona propera al Parc Vallès, incloent-hi un nou pont sobre la riera de les Arenes i l'avinguda del Vallès.

A la C-58 és previst que durant tres nits (del 4 al 7 d'agost) s'implantin les restriccions de trànsit necessàries per a efectuar les ampliacions de la plataforma de l'autopista, entre les 22 h i les 6 h. Bàsicament, consistiran en una reducció de l'amplada dels carrils existents, acompanyada d'una limitació de velocitat a 80 km/h. Les restriccions es mantindran durant 15 mesos. Per a efectuar els treballs de senyalització horitzontal i col·locació de barreres de seguretat durant aquestes nits, es tallaran alguns carrils de circulació de l'autopista, sempre, però, deixant-ne com a mínim un d'obert al trànsit.

D'altra banda, per tal de poder construir l'estrep est del nou pont sobre la riera de les Arenes, s'habilitarà un desviament de trànsit en els dos sentits del costat est de l'avinguda del Vallès a partir del dilluns, dia 19 d'agost, que es mantindrà fins al mes de desembre. Disposarà d'un carril de circulació per sentit.

MB-10067.F1 Reordenació de l'accés a Ca n'Amat, C-243 PK 8+660 (T. M. d'Ullastrell) L'actuació consisteix a crear carrils centrals de gir a l'esquerra en l'accés a Ca n'Amat i altres operacions d'afermat i seguretat viària a tota la carretera. A l'agost, i també a principis de setembre, les obres de reordenació de l'accés a Ca n'Amat implicaran restriccions de trànsit a un sol carril. Posteriorment, hi haurà restriccions de nit. Des de l'agost fins a l'octubre, estarà, a més, tallat l'accés a Ca n'Amat des de la C-243. Caldrà accedir-hi per la BV-1203.

Revestiment amb formigó de cunetes profundes a la C-243 per reduir el desnivell. Es farà a l'agost i implicarà restriccions de trànsit a un sòl carril amb pas alternatiu.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Apedaçats d'afermat a la C-1413a. Travessera de la carretera de Castellar. Es faran al carril dret en sentit ascendent i al carril dret en sentit descendent, només entre el carrer de Ramon y Cajal i l'Escola Industrial.

  • 5 d'agost: tram Escola Industrial - Plaça de la Dona
  • 6 i 7 d'agost: tram plaça de la Dona - carrer de Renaixement

Per a la realització dels treballs, s'anirà tallant progressivament un dels 4 carrils existents, de forma que sempre quedi lliure un carril de circulació en cada sentit.