L'Ajuntament recorda que cal continuar atents i actuar per prevenir la presència del mosquit tigre

Les pluges de finals d'estiu fomenten la proliferació d'aquest insecte

Tot i que s'acaba l'estiu i les temperatures no són tan altes com en mesos anteriors, la presència del mosquit tigre es mantindrà fins a la tardor gràcies a una temperatura suau i a la humitat de les pluges d'estiu. Per això, cal recordar que és necessari adoptar determinades mesures de prevenció per tal d'evitar la seva proliferació. En aquest sentit, és important que, en tornar a casa després de les vacances, es revisin les zones enjardinades i altres elements con els plats dels testos on es pugui acumular l'aigua, ja que són llocs d'acumulació d'aigua que s'han d'eliminar per evitar que creixin les larves.

Recordem que, en cas de detectar la presència del mosquit tigre, es pot contactar amb el Servei de Protecció de la Salut del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament per poder localitzar el possible focus de cria i determinar les actuacions destinades a evitar la seva reproducció.

El mosquit tigre és transmissor de virus com el Zika, el Dengue i el Chikungunya, que poden provocar malalties a les persones, ja que es contrauen per la picada dels mosquits femella infectats. Per aquesta raó, cal potenciar el seu control amb la detecció i revisió periòdica dels llocs on es reprodueixen. Davant d'una picada de mosquit tigre és recomanable rentar i desinfectar amb aigua i sabó la zona afectada.

 

Prevenció

Les accions que podem fer per prevenir-lo són:

  • Buidar o posar cap per avall qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats dels testos, etc
  • Buidar o cobrir els safareigs exteriors i els receptacles d'aigua de pluja setmanalment
  • Evitar acumulacions d'aigua en embornals, zones de drenatge o canals de desguassos; retirant les fulles que s'acumulen a les canaleres de teulats i terrasses
  • Mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzin i buidar les inflables o similars cada 3 o 4 dies
  • Canviar l'aigua dels plats d'animals domèstics dos cops al dia
  • Vigilar les basses, fonts i estanys i, si és possible, buidar-les setmanalment
  • Evitar la presència continuada d'altres objectes que en general puguin acumular aigua de pluja