L'Ajuntament repartirà 1.850 cubells d'orgànica entre l'alumnat de 6è de primària i 1r d'ESO

Forma part d'una campanya municipal per incrementar la recollida selectiva de les deixalles orgàniques

Terrassa se suma a la Setmana Internacional del Compost, que se celebra aquests dies, amb el lema ‘El compost: Per a la regeneració del sòl', amb una activitat educativa per fomentar la separació correcta en origen de la matèria orgànica i el procés del compostatge entre els escolars. Per aquest motiu, un total de 1.850 alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO, de 24 centres educatius de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST), rebran aquesta setmana un cubell de matèria orgànica, un lot de bosses compostables i un tríptic informatiu de la campanya ‘Si es menja... a l'orgànica!'. Les escoles participants són: Delta, Lumen, Cingle, El Vallès, Santa Teresa de Jesús, Institut Ègara, Font de l'Alba, la Nova Electra, Mare de Déu del Carme, Joaquima de Vedruna, Ramon Pont, Ponent, Isaac Peral, Maria Auxiliadora, Petit Estel La Nova, Vedruna Vall, Rosella, La Roda, França, Creixen, Serra de l'Obac, Col·legi Martí, Sagrat Cor i l'Escola Tecnos.

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, ha visitat avui l'escola Font de l'Alba per fer entrega del material, on ha explicat que «amb aquesta campanya volem que els nens i nenes s'impliquin perquè seran els adults del futur. Els hem demanat que ens ajudin en aquesta tasca perquè traslladin a casa seva la importància que té reciclar per viure en un món millor».
                                                                                               
Un dels objectius d'aquesta actuació és que infants i joves assumeixin com un fet natural que és important separar en origen les restes de menjar per contribuir a millorar les xifres de recollida selectiva de residus orgànics; evitar que aquests s'aboquin al contenidor gris de resta i reduir la presència de residus no orgànics en el contenidor marró. Per fer-ho d'una forma correcta i responsable, és recomanable tenir a casa  un cubell airejat (un recipient de color marró amb foradets) amb una bossa compostable perquè aquesta també es degradarà durant el procés de compostatge. Amb aquest tipus de cubell s'afavoreix la ventilació i l'evaporació de l'aigua que contenen els residus orgànics. Després, cal dipositar la bossa en el contenidor d'orgànica.                                                                                      
El material cedit servirà per treballar amb l'alumnat sobre com convertir el residu orgànic en un recurs, ja que hi ha centres que, a més, tenen un hort escolar i fan autocompostatge. Aquesta fracció de residu municipal ocupa poc espai i es caracteritza per tenir una elevada densitat, humitat, matèria orgànica i nitrogen orgànic. El compost aporta una matèria orgànica que beneficia la regeneració del sòl i dona lloc a cultius més sans i rics en nutrients.

L'Ajuntament col·labora amb els centres escolars des de l'any 2004 per fomentar la generació de compost, cedint autocompostadors, fent un seguiment sobre el seu ús i impartint sessions informatives. Actualment, 16 escoles tenen aquest material. 

Aquesta actuació s'emmarca dins les accions que impulsa l'Ajuntament per millorar la qualitat i la quantitat de la separació en origen dels residus per augmentar, així, les taxes de reciclatge i complir amb els objectius fixats per la Unió Europea, que és reciclar el 60% dels residus municipals l'any 2030. L'any passat es van recollir a Terrassa un total de 9.804 tones de matèria orgànica, i cada persona va generar 43 kg/habitant/any, unes xifres que han millorat respecte al 2020, segons l'Observatori de Residus del Vallès Occidental.

                                                                                                                    
Què són els residus orgànics?

Les restes de menjar i de la preparació dels àpats que poden ser recollides de manera selectiva, i que són susceptibles de degradar-se biològicament, es coneixen amb les sigles de FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals). La seva matèria orgànica està formada per hidrats de carboni, proteïnes i greixos i el 80% del seu pes és aigua, per la qual cosa fa que sigui la fracció més inestable dels residus municipals ja que, a més, són fàcilment degradables pels microorganismes. Això fa que, en un curt període de temps, generin males olors i lixiviats i que sigui necessari una recollida ràpida en el temps.

Els residus que es consideren FORM són:

Restes de menjar / restes de la preparació del menjar:
    • peles i triadures de fruita i verdura
    • ossos i restes de carn
    • espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs                                                                                                                           
    • closques d'ou i pellofes i closques de fruits secs
    • restes de menjar i menjar en mal estat
    • restes de pa
    • marro de cafè i restes d'infusions.

Residus de paper:
    • paper de cuina brut
    • tovallons de paper bruts
    • mocadors de paper

Restes vegetals de petites dimensions:
    • rams de flors pansits, flors i fulles seques
    • males herbes, gespa, petites branques d'esporga, fullaraca

Materials compostables:
    • bosses compostables
    • altres materials compostables

Altres materials:
    • taps de suro
    • serradures
    • virostes i encenalls de fusta natural
    • escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinxos, etc.

Les fulles, flors i les restes vegetals de mida petita i no llenyosa es poden considerar FORM perquè no requereix cap tractament previ per ser triturades i es poden gestionar amb altres residus orgànics.