L'Ajuntament treballa en un estudi sobre el mosquit tigre als barris de les Fonts, Can Gonteres i Can Palet de Vista Alegre

L'objectiu és fer una diagnosi per controlar la presència i evolució d'aquest insecte a la ciutat

Amb l'arribada de l'estiu, l'Ajuntament posa en marxa any rere any la campanya de vigilància i control del mosquit tigre per sensibilitzar la població sobre la importància que té l'adopció de mesures preventives per evitar la proliferació d'aquest insecte. Enguany, a més, l'Ajuntament desenvoluparà un estudi per tenir una diagnosi que permeti establir les actuacions que siguin més indicades per controlar la seva presència i evolució. Aquest estudi es fa en col·laboració amb el servei de control de mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, gràcies a un ajut econòmic de la Diputació de Barcelona.

Un equip d'inspecció visitarà aquest mes de juny els barris de Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Les Fonts per conèixer la problemàtica que generen aquests insectes i concretar, així, les actuacions preventives que poden ser més efectives. Es visitaran els carrers on s'han detectat més incidències per analitzar l'origen del focus, ja sigui inspeccionant la via pública (parcs, jardins, fonts, torrents, embornals...) com visitant els domicilis particulars, on s'aprofitarà per reforçar la tasca divulgativa i de prevenció. També forma part d'aquest estudi l'anàlisi d'embornals, que es realitzarà a tres carrers del barri del Centre, com són els de la Font Vella, el de Gabriel Querol i el del Notari Badia). El treball de camp anirà a càrrec de l'equip d'inspecció del servei de protecció de la salut i d'informadores ambientals.

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. S'identifica per les seves ratlles blanques al cap, el cos i les seves potes negres i llargues. Les seves larves proliferen en llocs d'acumulació d'aigua i el seu període d'activitat es concentra entre els mesos de maig i setembre. Viu en àrees urbanes, vola baix i pica, especialment, de dia. El mosquit tigre té la capacitat d'actuar com a vector de transmissió d'algunes malalties, com són les arbovirosis: Chikungunya, Dengue i Zika.

L'Ajuntament du a terme cada any les actuacions necessàries a l'espai públic per fer el control i seguiment en aquells llocs on els punts de cria són més productius, com són els embornals, les fonts públiques, els horts urbans i el cementiri. Paral·lelament, s'informa en aquelles empreses i equipaments que, per la seva activitat, fan servir habitualment l'aigua i també es fan inspeccions als punts on s'han comunicat incidències per localitzar els possibles punts de cria. Quan es detecten larves, es valora realitzar un tractament. 


Projecte Mosquit Alert

Les persones que detectin possibles punts de cria poden contactar amb el servei de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament. A més, també poden compartir  les seves observacions a través de l'App Mosquito Alert, que es pot descarregar al web http://www.mosquitoalert.com/ca/. L'Ajuntament participa en aquest projecte per sisè any consecutiu, ja que és una manera de millorar el seguiment, estudi i control del mosquit tigre i del mosquit de la febre groga.

Només cal que, en cas de detectar algun exemplar o punts d'aigua estancada, les persones facin una fotografia i l'enviïn a través de l'aplicació mòbil en aquesta plataforma d'alerta ciutadana que investiga i controla l'expansió d'aquests insectes. Les dades generades són útils per la ciència, ja que permeten estudiar la distribució geogràfica i la seva estacionalitat durant tot l'any.

Mosquit Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat per diferents centres de recerca públics. Actualment, rep l'impuls de l'Obra Social «la Caixa», de l'European Research Council (ERC), de la Comissió Europea, i de l'Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és lluitar contra l'expansió de mosquits invasors i transmissors de malalties infeccioses que estan o bé re-emergint o apareixent per primera vegada a Europa.

            
Consells a seguir 

Les altes temperatures d'aquests dies i les darreres plugues fan preveure un augment de mosquits per aquest estiu. Per tal d'evitar la seva proliferació, és important seguir aquestes recomanacions: 

    • Buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua (gerros, galledes, plats d'animals domèstics, plats sota els testos...) i evitar la seva inundació. En el cas d'elements fixos, cal eliminar qualsevol cúmul d'aigua.

    • En recipients destapats (per exemple, bevedors per a animals) cal que l'aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim, per tal d'eliminar qualsevol cúmul d'aigua.

    • Les canaleres de recol·lecció d'aigües de les teulades han d'estar netes de restes vegetals i els embornals dels patis han d'estar nets.
                                                                                                                                               
    • Mantenir en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines, basses i estanys.