L'Ajuntament urbanitza els dos carrers al voltant de l'Institut Les Aimerigues, al barri del Roc Blanc

Les obres se centren als carrers d'Icària i de Pablo Iglesias

L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana els treballs d'urbanització per  tal de millorar els trams dels carrers d'Icària i de Pablo Iglesias, on hi ha l'institut Les Aimerigues, al barri del Roc Blanc. D'aquesta manera, es condicionaran les voreres i es renovaran els paviments. L'actuació també contempla renovar els límits amb les façanes del nou centre educatiu, que va entrar en funcionament al setembre; desbrossar i anivellar el terreny per facilitar el drenatge pluvial; urbanitzar les voreres i els guals d'accés al centre, condicionar talussos amb hidrosembra i reg; habilitar escocells trepitjables amb formigó porós i pavimentar amb sauló-sòlid una zona annex al centre perquè accedeixi el camió que transporta el material de combustió per a la caldera de biomassa.

També es faran actuacions d'enjardinament i es conservaran la majoria dels arbres. Només s'eliminaran els dos plataners que hi ha enmig dels accessos del carrer d'Icària i es retirarà un tronc inferior i una soca que hi ha a la zona. A més, s'habilitarà una zona verda de parterres amb gespa als carrers de Pablo Iglesias i d'Icària, per la qual cosa s'instal·larà un sistema de reg amb set aspersors al carrer de Pablo Iglesias i dos al d'Icària.

Les obres van a càrrec de l'empresa Covan Obres Públiques S.L. i tenen una durada de dos mesos. El pressupost d'adjudicació és de 93.449,87 euros.