L'alcalde de Terrassa expressa la seva preocupació per l'estat del Parc de Bombers de la ciutat, a la Junta Local de Seguretat

A la reunió s'ha posat de manifest que Terrassa és una ciutat segura, amb un índex de delictes menor a la mitjana de Catalunya

Junta Local de Seguretat abril 2019Aquest matí s'ha celebrat a l'Ajuntament la Junta Local de Seguretat de Terrassa, formada per representants dels diferents cossos policials i de seguretat, per realitzar un anàlisi de l'estat general de la seguretat a la ciutat i les prioritats i accions a realitzar al municipi. L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, que ha presidit la sessió, ha informat que ha fet arribar recentment una carta al Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, expressant la seva insatisfacció i preocupació per l'estat en el qual es troba el Parc de Bombers de Terrassa, així com per la seva dotació de personal i de material tècnic.

A la carta, l'alcalde exposa que fa unes setmanes va poder visitar personalment les instal·lacions del Cos a la ciutat i va poder conversar amb diversos membres de l'equip de Bombers de Terrassa, que li van presentar les nombroses mancances que afecten a l'equipament i als recursos humans i materials del quals disposen. Pel que fa a la dotació de personal i de recursos, "és clarament insuficient i amb vehicles que han superat un termini de servei raonable, si es compara amb altres parcs". Per tot això, a la carta, l'alcalde demana la intervenció del Conseller per resoldre la situació i conèixer si existeix un pla d'actuació calendaritzat per resoldre progressivament totes aquestes mancances.

A la Junta de Seguretat Local celebrada aquest matí, a més de l'alcalde i del regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, hi han assistit el Director General d'Administració i Seguretat, Jordi Jardí; el Delegat del Govern a Catalunya, Juli Fernández; representants dels Mossos d'Esquadra; de la Policia Nacional; de la Fiscalia de Terrassa; de la Guàrdia Civil; així com de la Policia Municipal de Terrassa, amb l'Intendent Major, Antoni Flores; i el Director de Serveis de Seguretat de l'Ajuntament de Terrassa, Jordi Herrera.

En les intervencions tant del Director General d'Administració i Seguretat, Jordi Jardí i del Delegat del Govern a Catalunya, Juli Fernández, s'ha constatat que Terrassa és una ciutat segura, amb un índex de delictes per sota de la mitjana de Catalunya. Així, Terrassa té un índex de 51 delictes per cada 1.000 habitants, quan a tot Catalunya és de 74 per cada miler.

A la trobada, s'ha fet seguiment de l'àmbit de la seguretat ciutadana a la ciutat, analitzant detalladament els darrers esdeveniments i les accions empreses per donar-hi resposta i poder fixar quines han de ser les futures actuacions. La celebració de la Junta de Seguretat, a més, ha servit també per tornar a reclamar al Departament d'Interior la necessitat de millorar el nombre de dotacions a la comissaria de l'ABP de Terrassa de Mossos d'Esquadra, que des de l'any 2010 està mancada d'efectius. En aquest sentit, s'ha posat de manifest que el 40% de les actuacions de la Policia Municipal de Terrassa obeeixen a actuacions de seguretat ciutadana, competència de Mossos d'Esquadra, repercutint en les actuacions pròpies del cos de policia local, com són les de trànsit, policia administrativa i policia de proximitat.

A l'inici de la reunió, tots els presents han realitzat un minut de silenci en record de Patricio Francisco Garcia, Inspector en Cap de la Policia Nacional de la Comissaria de Terrassa durant més de 25 anys.