L'Avanç de modificació del POUM de l'àmbit del Segle XX posa les bases per la transformació urbanística del barri

Contempla reorganitzar els espais públics, potenciar l'activitat tecnològica i reforçar la nova façana amb la Rambleta del Pare Alegre

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada avui, ha acordat elevar al Ple ordinari de juliol la proposta d'Avanç de pla de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del Segle XX, que forma part de l'estratègia general per transformar urbanísticament aquest barri. L'objectiu és buscar un nou model que permeti potenciar i complementar els usos residencials amb l'activitat tecnològica que s'ha desenvolupat els darrers anys.

Amb aquesta finalitat, el document d'Avanç proposa reforçar el paper del centre del barri, fent que les zones d'habitatges i les industrials siguin compatibles amb l'entorn; potenciar i ampliar l'activitat tecnològica (d'àmbits com l'energia, la sostenibilitat, la investigació el disseny...) i reorganitzar els espais públics, apostant per itineraris per a vianants que connectin amb la nova façana de la Rambleta del Pare Alegre i amb el  Parc de Vallparadís. L'Avanç també contempla preservar els edificis fabrils de principis del segle XX per incorporar-los al nou inventari del patrimoni cultural de Terrassa, que està en fase de tramitació; delimitar diversos polígons d'actuació urbanística i crear diferents sectors de plans de millora urbana.

D'altra banda, durant aquesta fase d'Avanç de modificació del POUM en l'àmbit del Segle XX no es contempla la suspensió preventiva de llicències i comunicacions d'obres. Un cop sigui aprovat pel ple, s'obrirà un període d'exposició pública, que s'allargarà fins a finals de setembre, per recollir els suggeriments en aquesta proposta, que s'estudiaran abans d'avançar en la seva tramitació.                                                                                                                          

Cinc PMU al barri

L'equip de govern ha treballat en la transformació urbana d'aquest barri que ha facilitat que àmplies zones industrials obsoletes es convertissin en llocs residencials, comercials o d'equipaments. Destaquen, en aquest sentit, els cinc Plans de Millora Urbana (PMU) que s'han reactivat. Es tracta del PMU de Navas de Tolosa, 69, en el tram comprès entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria; el de la Rambleta del Pare Alegre, que permetrà dignificar l'entrada Sud de Terrassa; el de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, delimitat  pels carrers de Prim, de Lepant, de Baldrich i el nord de la carretera de Rubí; el de l'àmbit sud de la carretera de Rubí, que abasta el sector  comprès entre l'avinguda de Santa Eulàlia, la carretera de Rubí, el carrer del Mestre Tries i l'ampliació sud del Parc de Vallparadís. I, per últim, el PMU de remodelació de Baldrich, 240, aprovat definitivament, que impulsa la transformació del tram final d'aquest vial, que està delimitat pel carrer del doctor de Torras i Bages i la carretera de Rubí.
                                                                                                                                        
El barri del Segle XX es va crear a principis del segle passat amb la intenció de ser el primer polígon industrial de la ciutat tot i que, amb el pas dels anys, s'ha convertit en una zona on conviuen per igual habitatges amb indústries. Està situat al sud del terme municipal i ocupa un total de 73 hectàrees que delimiten al nord, amb la carretera de Montcada; al sud, amb l'avinguda de Santa Eulàlia; a l'est, amb el Parc de Vallparadís i, a l'oest, amb la Rambleta del Pare Alegre.