L'Ecofòrum'20 se celebrarà online els dies 2 i 3 de desembre i estarà dedicat a la transició energètica

L'Ajuntament organitza dues sessions web per informar sobre l'autoconsum d'electricitat amb plaques fotovoltaiques

La dotzena edició de l'Ecofòrum'20 estarà dedicada a la transició energètica i, en especial, a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, amb l'objectiu d'informar a professionals, empreses, entitats i ciutadania dels avantatges, de la tramitació que cal seguir per instal·lar aquests panells solars a les cobertes dels edificis i de les bonificacions que ofereix l'Ajuntament. Actualment, tothom pot produir la seva pròpia energia a un preu inferior al del cost dels contractes de subministraments, passant de ser consumidors d'electricitat a ser productors i proveïdors de serveis energètics a la xarxa, com ja es fa en cobertes municipals i industrials. És una manera, doncs, d'invertir diners, contribuir a reduir les emissions de CO2 i els efectes del canvi climàtic.

Enguany, i com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament organitza dues sessions en línia previstes pels dies 2 i 3 de desembre. La primera, titulada ‘L'autoconsum de fotovoltaica a l'empresa, avantatges i bonificacions municipals', s'impartirà de 9 a 10.30 h, i està dirigida, especialment, a persones que treballen en el sector de la instal·lació de plaques, la construcció i la promoció immobiliària, l'arquitectura superior i tècnica, l'enginyeria i altres professions del sector com l'administració de finques i la gestió de la propietat immobiliària, i també a les empreses que disposen de cobertes per fer instal·lacions. La segona porta per títol ‘L'autoconsum de fotovoltaica a l'habitatge, avantatges i bonificacions municipals. El paper de les entitats cíviques', i està dirigida a la ciutadania en general, a les associacions de veïns i veïnes, entitats, comunitats de propietaris i propietàries, el sector dels administradors de finques i agents de la propietat. I s'impartirà de 18 a 19.30 h.

Les sessions estan obertes a tothom, i per rebre un recordatori el dia de la sessió es pot fer una inscripció a través d'aquest enllaç. S'utilitzarà la plataforma Microsoft Teams i, per connectar-se, caldrà obrir l'enllaç al Google Chrome.

Per al regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, "estem en un moment decisiu que determinarà quin model energètic tindrem els propers anys. La transició ja està en marxa, i si ens quedem quiets continuarem com a consumidors captius dels grans oligopolis energètics, amb el mateix model injust i insostenible. Si tots i totes treballem en la direcció adequada, començant des de l'Ajuntament però també des de l'empresa, les entitats i la ciutadania, serem capaços de canviar a un model just, més social, més democràtic i més sostenible. El marc legal ja permet avançar en aquesta línia i es tracta d'aprofitar aquesta oportunitat".

L'edició de l'Ecofòrum'20 s'ha organitzat amb la col·laboració de la Cecot. El febrer passat l'Ajuntament va signar amb aquesta organització empresarial un conveni de col·laboració per una aposta clara per les renovables. En aquest conveni s'estableix una línia de col·laboració publico-privada per treballar conjuntament en el desenvolupament sostenible del sector empresarial, per la descarbonització de l'economia del municipi, concebent el territori com una comunitat energètica i preparant l'entorn per afrontar un model de mobilitat més sostenible També han col·laborat en la organització la Cambra de Comerç i Indústria, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Palet de Vista Alegre, el Grup local de Terrassa de Somenergia, els Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, d'Arquitectes i d'Enginyers Industrials, i diferents serveis municipals.

 

Bonificacions per renovables

Un dels objectius del Programa de Govern 2019-23 és impulsar aquesta transició cap a un model més sostenible, ampliant la xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques per la producció d'energia verda i fent una aposta clara amb les energies renovables, en el marc de la Revolució Verda. Per fomentar les instal·lacions d'energia renovable, l'Ajuntament ofereix bonificacions a l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per tenir instal·lacions d'aprofitament solar.

Així, les bonificacions a l'IBI poden arribar fins al 50% del cost de la instal·lació, amb un màxim de cinc anys de durada; les bonificacions a l'IAE poden arribar fins al 50%, amb un màxim de tres exercicis; i les bonificacions de l'ICIO poden arribar fins al 95% si es tracta d'una instal·lació voluntària no obligada per normativa, o fins al 50% si es tracta d'una obra de nova construcció o obligada per normativa. També poden gaudir d'una bonificació del 95% de l'ICIO les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. En el decurs d'aquest any, l'Ajuntament ha atorgat un total de 168 bonificacions als sol·licitants, tant empreses com particulars, d'aquests impostos per un import total de 53.532,05 euros.

 

Antecedents de l'Ecofòrum

Aquest certamen va néixer l'any 2003 amb la voluntat de ser un espai comú de debat i reflexió, d'informació i d'intercanvi de coneixements i experiències. Des de llavors, s'han organitzat, amb la d'enguany, un total de dotze edicions, en les que s'han tractat temes diversos com l'edificació sostenible (2003), la gestió sostenible dels residus (2004), la gestió sostenible de l'aigua (2005), la ciutat i el seu entorn (2006), la contaminació atmosfèrica (2007), la gestió sostenible del soroll (2008), les ciutats i el canvi climàtic (2010), el projecte de l'Anella Verda de Terrassa (2012), el malbaratament alimentari (2014) i la contaminació de l'aire i la salut (2016).

El programa de l'Ecofòrum'20 ja es pot consultar a la pàgina web https://www.terrassa.cat/actualitat-medi-ambient. La difusió es farà per l'agenda digital de l'Ajuntament i per les xarxes socials de Medi Ambient: Instagram (@terrassamediambient), Twitter (@trsreciclabe) i Facebook (@Terrassareciclable).