L'episodi d'alta contaminació ambiental pels nivells de partícules en suspensió afectarà Terrassa fins dilluns

No hi haurà restriccions al trànsit rodat ni afectarà al transport públic

Terrassa és un dels 40 municipis de la conurbació de Barcelona inclosos a la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), que ara estan afectats pels alts nivells de contaminació ambiental, segons la declaració realitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ja que es compleixen els criteris que contempla la seva activació.

L'activació de l'episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit respon a què les condicions atmosfèriques són desfavorables per a la dispersió i la ventilació de les partícules en suspensió de l'aire, la qual cosa ha provocat que les partícules PM10 hagin superat els valors límits establerts per la legislació a diferents estacions de mesurament de la ZPE. La normativa contempla que s'activi quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior hagi superat el valor de 80 µg/m³ a més d'una estació de mesurament integrada en la ZPE i quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³.

A Terrassa els nivells són alts, però no superen els límits normatius de 50 µg/m³. No obstant això, al pertànyer al ZPE, la ciutat queda afectada per les mesures de la Generalitat, motiu pel qual l'Ajuntament ha activat les mesures previstes, especialment, les d'avís a la població més sensible i vulnerable.

La bonança d'aquests últims dies, amb temperatures inusuals pel mes de febrer, ha provocat que aquesta situació afecti, especialment, a les zones urbanes i, per això, s'aconsella a la ciutadania:

  • Realitzar els desplaçaments a peu o amb bicicleta per carrers pocs freqüentats pel trànsit
  • Utilitzar el transport públic
  • Compartir el vehicle, en cas de fer servir el cotxe particular
  • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc

Aquesta situació provoca l'adopció fins el proper dilluns, 4 de març, de mesures extraordinàries, algunes de les quals són:

  • Prohibir l'ús de bufadors i radials sense flux continu d'aigua
  • Ajornar totes aquelles tasques que generin pols,  especialment a les obres
  • Regar les vies de pas i els espais de treball a les obres, en concret, a les obres de grans dimensions
  • Augmentar la neteja de les calçades, especialment a les vies principals
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades
  • Suspendre els permisos de crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria