L'equip de Govern proposa la compra de 10 nous autobusos urbans híbrids per renovar la flota de TMESA

La inversió prevista és de gairebé 3,5 milions d'euros i els vehicles entrarien en servei la primavera de 2019

L'equip de Govern proposarà al Ple de febrer de l'Ajuntament de Terrassa la compra de 10 nous autobusos urbans híbrids per renovar la flota de Transports Municipals d'Egara S.A. (TMESA), l'empresa que gestiona el servei d'autobusos de transport públic a la ciutat. La operació de compra preveu una inversió de 3.483.142,75 euros. La compra d'aquestes 10 unitats, que ha d'aprovar el Ple, respon al compromís adoptat pel Govern Municipal de renovar la flota amb l'adquisició de cinc vehicles per any (aquests corresponen a 2018 i 2019) i també al seu compromís mediambiental, segons recull el Pla de Qualitat de l'Aire i el Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021. L'objectiu és que aquests nous vehicles híbrids es puguin posar en servei la primavera de 2019.

Els 10 nous vehicles substituirien els més antics. L'objectiu és anar renovant de manera continuada la flota a mida que els vehicles envelleixin. Actualment, TMESA compta amb un total de 65 vehicles, amb una edat mitjana de 9 anys.

 

Beneficis mediambientals

L'operació de compra contempla l'adquisició de 9 autobusos rígids híbrids de 12 metres, amb un cost de 335.904,75 euros la unitat, i d'un autobús articulat híbrid de 18 metres, amb un cost de 460.000 euros. L'elecció dels híbrids, que combinen els motors dièsel amb la tecnologia elèctrica, s'ha fet d'acord amb els resultats de l'estudi de vialitat de l'Ajuntament, que ha analitzat els paràmetres de consums, emissions i costos. L'informe conclou que els híbrids són la millor elecció pels seus beneficis mediambientals, per la reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, per la millora de la qualitat de l'aire i per la menor dependència energètica de combustibles fòssils.

Els autobusos híbrids s'engeguen elèctricament i el motor dièsel no arranca fins que el vehicle no assoleix els 20 km/h.  A més, no només inicien la marxa en silenci sinó que les portes, el sistema de climatització, els frens i altres sistemes auxiliars s'activen també elèctricament, amb la qual cosa es redueix notablement el soroll durant el trajecte. Des de juliol del 2017, ja funcionen a Terrassa 6 autobusos de 12 metres amb aquesta tecnologia, que ha permès la millora dels paràmetres mediambientals per la reducció d'emissions. Tots ells formaven part de la darrera adquisició de 15 vehicles per a la flota de TMESA.

Recordem que el Ple de l'Ajuntament de febrer de 2016 ja va autoritzar la renovació de la flota amb l'adquisició de 15 vehicles, que van ser incorporats a la flota de TMESA al juliol de l'any passat, per un import final de 4.348.180 euros. Les operacions de finançament vinculades a aquesta inversió van ser aprovades pel Ple municipal el 29 de juny del 2017.