L'Escola Municipal La Llar augmenta la seva oferta formativa el curs vinent

Incorpora una aula d'acollida lingüística per a joves i formació a la carta sobre matèries específiques

Escola La LlarL'Escola Municipal la Llar posarà en marxa el curs vinent dues noves opcions en la seva àmplia oferta de formació de persones adultes: d'una banda, una aula d'acollida lingüística per a persones nouvingudes joves sense coneixements de català. D'altra, a partir del proper curs serà possible matricular-se de manera independent en diverses matèries amb el temari dels cursos d'accés a la universitat.

L'aula d'acollida lingüística per a persones joves s'adreça a persones nouvingudes sense coneixements de català a partir de 16 anys que, per la seva edat, no poden beneficiar-se de les aules d'acollida que existeixen a l'educació obligatòria. Les classes es dedicaran primordialment a l'aprenentatge del català, però tindran també un component de coneixement de l'entorn i, segons el perfil de l'alumnat, podran incloure alguns continguts en castellà. 

Amb aquesta aula d'acollida, el centre incorpora una opció formativa apropiada per a un perfil que darrerament està augmentant entre l'alumnat de l'escola: joves acabats d'arribar, no necessàriament sense estudis però sense coneixements de la llengua fonamental al sistema educatiu i, de vegades, sense coneixement de castellà.  L'objectiu d'aquesta iniciativa és que aquestes persones puguin adquirir en uns mesos els coneixements lingüístics bàsics que les permetin accedir a altres formacions. En aquest sentit, aquesta serà una aula dinàmica, que permetrà incorporar-se en qualsevol moment i que cada estudiant abandonarà quan hagi assolit el nivell indicat. S'impartirà en grups de 15 persones com a màxim, en tres sessions a la setmana d'una hora i mitja de durada.

Terrassa serà, juntament amb Barcelona, un dels primers municipis catalans a incorporar l'acollida lingüística per a persones joves a les escoles de persones adultes.

Aula oberta a la ciutadania

L'altra novetat per al curs vinent és l'Aula oberta a la ciutadania, una opció per a les persones que vulguin aprendre pel plaer d'aprendre alguna matèria en concret del seu interès. A partir del proper curs, serà possible matricular-se d'una o diverses matèries de manera independent, aprofitant els grups creats pel Curs d'accés a la universitat per a persones majors de 25 o 45 anys. De fet, aquesta és també una opció per a persones que es vulguin preparar alguna de les assignatures específiques que permeten ponderar nota en les proves d'accés a la universitat.

Les matèries incloses a l'aula oberta a la ciutadania són:

  • Matemàtiques
  • Economia
  • Psicologia
  • Biologia
  • Física
  • Ciències de la Terra
  • Tecnologia industrial
  • Geografia i història del món contemporani

Les inscripcions a l'Aula d'acollida lingüística per a persones joves i a l'Aula oberta a la ciutadania s'han de fer presencialment a l'escola (pl. de Rosa Puig, 1) del 5 al 14 de setembre.