La campanya "És molt fàcil! Si es menja… a l'orgànica!" vol millorar la separació en origen dels residus orgànics

Els informadors ambientals començaran a actuar al barri de Ca n'Anglada

L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa una campanya de sensibilització sobre la recollida de matèria orgànica amb l'eslògan "És molt fàcil! Si es menja… a l'orgànica!". L'objectiu és millorar de manera qualitativa la separació en origen d'aquesta fracció a tota la ciutat. Per això, es vol donar a conèixer els costos econòmics que representa aquest incompliment i incidir en la necessitat de reduir la generació de residus a través d'arguments ambientals, socials i econòmics que incitin, al final, a un canvi d'hàbits. Per donar a conèixer aquesta campanya, s'han editat un total de 12.000 tríptics, 200 cartells i un roll-up que s'instal·larà als punts informatius de caràcter itinerant. A més de la difusió que es farà a mitjans de comunicació, xarxes socials i webs municipals.

La campanya de sensibilització s'inicarà al barri de Ca n'Anglada, amb l'objectiu reduir les deixalles incorporant un canvi d'hàbits en el consum. Seguidament, l'acció comunicativa arribarà a altres barris de la ciutat. Actualment, a Ca n'Anglada hi ha 90 contenidors de fracció orgànica, dels quals 26 són de recollida lateral i 54 de posterior. Un grup d'informadors/es ambientals faran accions de porta a porta als habitatges per tal d'informar els residents de la importància de reciclar en origen, en una acció que anirà acompanyada de material informatiu i de suport per fomentar la conscienciació ciutadana. També s'instal·laran punts informatius de caràcter itinerant en llocs estratègics del barri i en equipaments municipals (centre cívic, biblioteca, escoles, places...).

El calendari és el següent:

Dimecres 12 de juny d'11 a 12,30h: escola Antoni Ubach.

Dimecres 19 de juny d'11 a 12,30h: escola Ramon Pont.

Dimecres 26 de juny d'10 a 13h: Centre Cívic Montserrat Roig.

Dimecres 3 de juliol: Biblioteca del Districte 2.

 

Festa del Medi Ambient

La primera activitat de la campanya se celebrarà aquest diumenge, dia 9 de juny al torrent de les Bruixes, al Parc de Vallparadís, amb motiu de la Festa del Medi Ambient, on hi haurà jocs i tallers infantils per a nens i nenes de totes les edats. L'acte, que se celebrarà d'11 a 14 h, serà amenitzat per Carles Cuberes, amb l'espectacle "Dançons" i presentat per la periodista Elisabet Carnicé. En aquesta festa, la ciutadania podrà acostar-se a l'estand de Taigua, on hi haurà jocs i tallers infantils per explicar, d'una manera didàctica, com funciona el subministrament de l'aigua a Terrassa. Podeu consultar la programació a https://www.terrassa.cat/mediambient

Cal tenir en compte que l'any 2018 les xifres de la recollida selectiva de residus a Terrassa van experimentar un canvi de tendència positiva a la ciutat, amb un increment de prop del 4% respecte a l'any anterior. Les campanyes d'informació i sensibilització, la tasca dels inspectors de residus i dels informadors ambientals, com també la implantació del sistema de càrrega lateral, han influït perquè la ciutadania sigui cada cop més conscient de la importància de fer una bona classificació dels residus en origen. En aquest sentit, només quedava pendent de millorar la recollida de la fracció orgànica.

L'any passat, les deixalles catalogades com a resta van augmentar a la ciutat en un 0,97%, ja que van passar de les 50.790,06 tones de 2017 a les 51.284,46 de 2018. Aquesta fracció representa encara gairebé el 64% del total dels residus municipals, segons dades publicades per l'Observatori de Residus del Vallès Occidental. L'objectiu és arribar a superar el 60% de la recollida selectiva per revertir, d'aquesta manera, la situació actual. Recordem que els residus municipals són tots aquells generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, com també els procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives, mobles i estris vells.


Pacte per la Neteja

Un dels compromisos recollits en el Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva de Residus és reforçar el servei i intensificar les mesures contra l'incivisme. En aquest mandat, l'Ajuntament ha incrementat els recursos destinats a neteja viària i recollida de residus en 10 milions d'euros, el que ha permès augmentar la plantilla d'Eco-Equip en 70 persones, renovar part de la flota i maquinària, implantar el sistema de càrrega lateral i la col·locació de nous contenidors. Actualment, hi ha a la ciutat un total de 1.321 bateries de contenidors, una per cada 166 habitants. Recordem que separar els residus a casa i dipositar-los als contenidors de cada fracció és una obligació, segons la normativa vigent.

Paral·lelament, s'han fet diverses campanyes de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus, com "Terrassa Més Neta". Les dades globals, des de què es va posar en marxa el novembre de 2016, indiquen que s'ha arribat a uns 100.000 habitatges i s'ha superat la xifra dels 200.000 residents, la qual cosa representa més del 90% de la població.

A Terrassa hi ha inspectors al carrer durant tot el dia- el setembre de 2018 es van contractar cinc persones (quatre inspectors i un coordinador), per treballar en horari de tarda- que comproven in situ la gestió correcte dels residus per part de la ciutadania, la detecció de conductes incíviques i la denúncia de les persones que cometen les infraccions. Un equip que ha incrementat la vigilància en aquells punts on hi ha més abocaments incontrolats, bàsicament de mobles, runes i deixalles fora del contenidor, per tal d'exercir un major control.

Terrassa va implantar la recollida selectiva de residus l'any 2002. Llavors es van repartir per la ciutat 816 contenidors i la fracció d'orgànica representava, aproximadament, la meitat de les deixalles generades a la ciutat.