La direcció de Policia Municipal defensa la reorganització i seguirà treballant per trobar un punt d'entesa amb la plantilla

Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació i xarxes socials respecte de la reorganització de la Policia Municipal de Terrassa, la direcció del Cos vol exposar quina és la situació actual i el desenvolupament de les negociacions realitzades fins al dia d'avui, amb els representants sindicals de la plantilla. 

La proposta de reorganització s'està treballant des del passat mes de juny de l'any 2021, que va ser quan es va celebrar la primera de les meses tècniques, amb presència tant de la direcció com dels representants sindicals. «Des del primer moment, la reorganització del Cos es va voler impulsar de forma consensuada amb els representants dels i les agents, i fins al dia d'avui estem oberts a trobar el punt d'entesa entre les directrius polítiques i la conciliació laboral de la plantilla», segons l'intendent Major, Antoni Flores. 

La mesa tècnica sorgeix del pla de reorganització, i preveu que qualsevol canvi o reestructuració es pugui realitzar de forma pactada amb totes les parts implicades. La voluntat de la direcció del Cos ha estat des del primer moment, arribar a un acord, i així s'ha fet evident en el fet que s'han replicat aquestes meses tècniques en els mesos de juliol, dues el mes d'octubre, i dues més en el de novembre, intentant assolir en totes les trobades, punts de consens i acord entre les parts. 

La darrera proposta presentada, i que es manté des de la direcció del Cos, és la d'aconseguir una millora i una optimització de la plantilla, que juntament amb la previsió d'incorporació de 8 nous agents a principis del mes de desembre, permetria impulsar la policia de barri. En relació amb la situació de les unitats del Cos, l'Intendent Major, afirma que «en cap cas es preveu cap supressió de cap unitat, sinó que estem davant d'una reorganització, que dotaria la ciutat d'una policia adaptada als temps actuals, més propera a la ciutadania»

Per part de les seccions sindicals, s'han celebrat dues assemblees, la darrera fa pocs dies, en la que es va acordar no donar suport a les propostes de la direcció del Cos i afirmant que no es vol cap canvi organitzatiu a la plantilla. A més, en la darrera mesa tècnica, celebrada el passat dia 16 de novembre, la secció sindical SPL-CME, va anunciar que l'abandonava. Tot i això, des de la direcció, s'ha continuat la negociació amb la resta de representants sindicals del Cos (UGT, CSIF i CCOO).


Projecte Integrals de millora

El Programa de Govern 2019-23 de l'actual Equip de Govern, planteja que un dels objectius per a garantir que terrassa sigui Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones, es pugui assolir incrementant la dotació de policies al cos; potenciant la seva coordinació; treballant en polítiques de prevenció, o desenvolupant la «policia de barri», entre altres propostes i projectes de futur. En aquest sentit, la implementació de la Policia de barri i de districte (Eix 134.1 del Programa), és una acció que pretén que el cos sigui més proper a la ciutadania, pugui actuar de forma preventiva, i actuï de forma transparent. 

Per a aquest objectiu, des del Servei de Seguretat i Via Pública municipal, juntament amb els d'Organització i Recursos Humans, des de fa mesos s'està treballant en  l'elaboració d'un projecte de reforma i millora del Cos, per a poder implementar un nou model de policia local. El Projecte Integral de Millora de la Policia Municipal de Terrassa és un pla que preveu projectar el futur immediat del model policial i de seguretat a la ciutat, amb mesures que transformin la Policia Local en un cos amb la preparació i els recursos adients.