L'Ajuntament utilitza drons per localitzar i inactivar nius de vespa asiàtica a diferents punts de la ciutat

És una de les actuacions previstes dins del pla de geolocalització i control d'expansió d'aquesta espècie invasora

Des de la setmana passada, s'estan realitzant a la ciutat tasques de recerca, localització, identificació i inactivació dels nius de vespa asiàtica amb drons. Aquesta actuació es realitza en el marc del Pla municipal de geolocalització, que preveu que aquesta és una de les estratègies  preventives més efectives. El Pla té en compte el cicle vital d'aquesta espècie i la climatologia del moment, i, aquest any es preveu abastar prop de 80 hectàrees del terme municipal, que inclou espais propers a la riera del Palau i el Parc de Vallparadís. L'actuació d'enguany, que es fa per segon any consecutiu a Terrassa, va a càrrec de l'empresa Cardona's Drones Biotech SL.

L'Ajuntament va fer l'any passat un total de 20 actuacions, que contemplaven la inactivació de nius a espais de titularitat pública i la retirada d'aquells que comportaven un risc per a les persones, com també la tramitació dels requeriments als titulars de la propietat privada on s'havien localitzat nius. 


Espècie exòtica invasora

La vespa asiàtica - Vespa velutina nigrithorax-  és una espècie exòtica invasora que es va detectar a Catalunya l'any 2012 i que, actualment, és present a tot el territori.  Una de les mesures més efectives per controlar la seva expansió és fer el seguiment dels seus nius primaris i secundaris, per tal de neutralitzar-los i retirar aquells que puguin comportar un perill per a les persones. 

Normalment, aquesta espècie d'himenòpter construeix diversos nius i és el secundari, de forma esfèrica o oval, el que pot assolir grans dimensions. Visualment, és fàcil d'identificar perquè sembla de paper i s'instal·la, preferentment, a les branques més altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Una de les mesures més efectives per controlar la seva expansió és, precisament, fer un seguiment  d'aquests nius secundaris i  eliminar aquells que puguin comportar un perill per a les persones. Si aquests són antics, no s'acostumen a retirar dels arbres perquè aquestes vespes no els tornen a ocupar. En canvi, si són actius, es neutralitzen i, si cal, es retiren. L'ús de drons permet fer aquestes tasques preventives de recerca, localització i inactivació dels nius.


Adherida al projecte SITMUN

Terrassa està adherida des de l'any 2021 al Sistema d'Informació Territorial Municipal  (SITMUN) per disposar d'un registre de dades associat a la detecció de nius de vespa asiàtica. És una plataforma pública  que vol fomentar la recollida de dades i compartir uns criteris bàsics que ajudi a gestionar la presència d'aquesta espècie exòtica invasora a Catalunya. Des de qualsevol dispositiu mòbil, la ciutadania pot accedir a l'espai web https://vespaasiaticamap.sitmun.cat/ per introduir informació sobre els nius que pugui ser d'interès, de manera que es pugui fer un seguiment, estudi i control de la vespa asiàtica

El SITMUN, en marxa des del 2020, va ser desenvolupat, conjuntament, per les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les de Lleida i Tarragona i, amb el vistiplau, del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya.


Consells preventius 

La vespa asiàtica no és una espècie més verinosa ni més agressiva que altres himenòpters. El seu principal perill és per als altres insectes, especialment per les abelles de la mel, de les quals s'alimenta. Això fa que tingui un efecte sobre la biodiversitat, ja que incideix a la pol·linització, la flora silvestre, i a la producció de mel i de cera.

Les mesures preventives que caldria adoptar són semblants a la que faríem amb qualsevol vespa o abella:
                          
    • No acostar-nos a menys de cinc metres del niu per evitar que se sentin amenaçades. Si ens trobem amb un de manera accidental, les vespes obreres ho perceben com un atac a la colònica i és llavors quan poden picar amb el fibló.

    • Les picades són semblants a les de les vespes comunes, tot i que poden ser més doloroses perquè el fibló més és gran i poden provocar símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona. En aquests casos, és recomanable rentar la zona amb aigua freda i sabó i aplicar aigua freda o gel.

    • Com amb les abelles i altres vespes, les persones al·lèrgiques han de ser especialment previngudes. En cas de dubte, trucar directament al 061.

En cas de detecció, podeu contactar al 010 o a través de la seu electrònica municipal, a través de l'enllaç https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=1041