La nova oferta de formació en lleure infantil inclou un taller per treballar amb infants amb trastorns de l'espectre autista

Totes les places pels cursos del setembre s'han omplert

Curs de monitoratge en el lleureL'Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Joventut i Lleure Infantil, organitza aquest setembre una nova edició del curs de monitoratge de lleure educatiu, en el marc del Pla de Formació en el Lleure de Terrassa, que cada any ofereix formació especialitzada, cursos i tallers en l'àmbit del lleure educatiu a totes les persones que realitzen o volen realitzar activitats amb infants i joves entre 3 i 17 anys.

Aquest setembre, per primera vegada, a més del curs habitual per obtenir el títol de monitoratge, l'oferta de formació inclou també un taller adreçat específicament a la inclusió d'infants amb trastorns de l'espectre autista (TEA) en les activitats de lleure, dirigit principalment a persones que ja tenen el carnet de monitoratge.

La finalitat d'aquest taller és adquirir nocions sobre els TEA, així com estratègies i pautes bàsiques per facilitar la inclusió i afavorir la participació d'infants i joves amb TEA en les activitats de lleure educatiu. Les persones inscrites adquiriran coneixements i recursos sobre com són les persones amb autisme, com integrar-les en les activitats de lleure, estratègies de comunicació, gestió de conductes, etc. La formació, de 8 hores de durada, la impartirà el 22 de setembre la psicòloga Gemma Escolà.

La proposta ha tingut molt èxit entre el sector i les 25 places previstes s'han acabat ampliant a 27. La meitat de les persones inscrites són monitors i monitores d'entitats de lleure, mentre que la resta són persones vinculades a entitats no de lleure que ocasionalment organitzen activitats que poden implicar infants amb TEA, i persones no vinculades a entitats però interessades en aquest tema.

El curs de monitoratge ha tingut també una alta demanda. Tot i que estava previst inicialment un grup de 25 places, davant l'interès generat s'ha optat per crear dos grups i s'han inscrit un total de 44 persones. Aquest serà el tercer setembre consecutiu que es dobla el grup.

El Curs de monitoratge d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, organitzant, dinamitzant i avaluant activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització. Els continguts del curs abasten tècniques d'animació grupal, educació en valors i seguretat i prevenció de riscos, entre altres. La durada mínima del curs, segons estableix la Generalitat, és de 310 hores, més de la meitat de les quals corresponen a pràctiques. A Terrassa, la propera edició del curs la impartiran professionals de la Fundació Pere Tarrés del 3 al 29 de setembre a l'equipament El Lokal, al barri de Sant Llorenç.

La superació d'aquest curs permet obtenir el diploma i el carnet de monitoratge de lleure atorgat per la Generalitat, així com el Certificat de Professionalitat com a dinamitzador d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya i vàlid a tot l'Estat. La formació està regulada per la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya i posa de manifest la important tasca educativa que duen a terme els esplais i agrupaments, a través dels seus equips titulats.

A Terrassa hi ha més d'una vintena d'entitats que organitzen activitats d'educació en el lleure per a infants i joves durant tot l'any. Per aquest motiu, el Servei de Joventut i Lleure Infantil fomenta la formació continuada a través del Pla de formació en el lleure.