La Policia Municipal interposa seixanta denúncies per frau o usos indeguts de targetes de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

La Unitat de Vigilància Territorial i la Unitat de la Policia de Barri han participat en aquest dispositiu destinat específicament a detectar l'abús, falsedat documental i usos no autoritzats d'aquestes targetes

La Policia Municipal de Terrassa, amb el suport d'Egarvia, ha interposat seixanta denúncies per conductes relacionades amb usos indeguts de les targetes de reserves d'aparcament de mobilitat reduïda (PMR) en un dispositiu específic programat des del passat 27 de novembre i fins al 3 de desembre.

L'acreditació d'aparcament PMR permet parar o aparcar el vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació. Facilita i millora així el desplaçament i permet gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i l'estacionament del vehicle. No obstant, arran de la detecció d'un increment d'utilitzacions fraudulentes o usos indeguts i tenint en compte el perjudici sobre aquelles persones usuàries que en fan bon ús, la Policia Municipal ha considerat necessari realitzar un dispositiu específic per garantir que els espais d'estacionament habilitats per a persones amb mobilitat reduïda siguin realment utilitzats per persones que presenten aquestes necessitats. En aquest sentit, el dispositiu ha comptat amb la complicitat de l'empresa municipal Egarvia, que ha ajudat a localitzar les zones on es sospitava que s'estaven produint possibles abusos i fraus.

Així, aquest dispositiu s'ha dut a terme amb la intervenció de les Unitats de Vigilància Territorial (UVT) i de la Policia de Barri (UPB) amb agents uniformats i de paisà en diverses franges horàries. Com a resultat, la Policia Municipal ha intervingut també 15 targetes que s'estaven fent servir de forma fraudulenta.

En total, s'han interposat quaranta-cinc denúncies per estacionar sense targeta en zona reservada a titulars de targeta de tolerància d'aparcament; set per estacionar amb targeta fotocopiada o manipulada a zona reservada a titulars de targeta de tolerància d'aparcament; dues per estacionar en zona reservada a titulars de targeta de tolerància d'aparcament sense que el titular sigui un ocupant del vehicle; cinc per utilitzar la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat en absència del titular, i finalment una per utilitzar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o falsificació del document original.

La Policia Municipal recorda que, en relació amb els usos de les targetes de places d'estacionament reservades per a persones amb mobilitat reduïda, l'Ordenança Municipal de Mobilitat recull diverses infraccions que poden ser sancionades amb multes d'entre 200 i 6 mil euros, segons el seu nivell de gravetat.