La recollida de roba va créixer un 17% el 2017, superant un any més les previsions

El servei impulsat per l'Ajuntament va recollir 603 tones i està consolidat

Mentre que l'any 2016 es van recollir més de 516 tones de roba als contenidors corresponents, el 2017 aquesta xifra ha crescut fins a les gairebé 603 tones. Aquest increment del 17% mostra la consolidació del servei de recollida d'aquest tipus de residu, impulsat per l'Ajuntament i dut a terme per Eco-inserció. Les xifres del balanç de l'any 2017 superen les perspectives d'evolució planificades per ambdues organitzacions. Els responsables del servei havien previst que la quantitat de roba recollida durant l'any passat es podria incrementar al voltant del 10% en relació a les de l'any 2016, xifra que s'ha superat amb escreix.

Aquesta millora de les dades consolida la línia de millora continua, ja que sumant els dos darrers anys l'increment ha estat del 38%. Ara, tenint en compte aquesta trajectòria, les organitzacions que gestionen el servei impulsat per l'Ajuntament consideren que el 2018 la quantitat de roba recollida pot augmentar encara en un 5% més, amb el servei ja estabilitzat.

 

Empreses del tercer sector

Per donar un nou impuls a aquest servei, l'any 2016 l'Ajuntament de Terrassa va adjudicar el contracte per a l'atorgament de llicències d'ocupació de la via pública per a la recollida de roba usada, calçat i tèxtil de la llar d'origen domèstic mitjançant la col·locació de contenidors específics. L'adjudicatària d'aquest contracte va ser l'empresa Formació i Treball, i l'empresa Eco-inserció es va fer càrrec de la recollida. Totes dues són empreses del tercer sector.

El manteniment dels contenidors també forma part del servei, així com la instal·lació de recipients addicionals en moments que es preveu un increment de l'activitat, com ara les dates dels canvis d'armari per final de temporada.