La tarifa social de l'aigua beneficia a 2.765 famílies de la ciutat, en els primers cinc anys

Ja el 2013, Terrassa va ser municipi de referència en política social de l'aigua

AixetaEl 9 de febrer s'han complert 5 anys de l'aplicació a la ciutat de la tarifa social sobre la factura de l'aigua d'ús domèstic que es va proposar amb l'objectiu d'ajudar les famílies més vulnerables i les persones que patien i pateixen els efectes de la crisi econòmica. Aquesta tarifa social, que va ser aprovada en Ple municipal ordinari del mes de desembre de 2012, ha possibilitat des d'aleshores que 2.765 famílies de la ciutat hagin pogut pagar una quota de servei de subministrament d'aigua molt més econòmica. La tarifa es redueix en un 90% per als dos primers trams de consum, fins a 30m3/trimestre, quantitat que és l'equivalent a 100 litres per persona i dia, que està considerat com a consum suficient per cobrir les necessitats vitals de les persones, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Atès que l'objectiu de la tarifa social es va plantejar inicialment com una mesura per contribuir a garantir l'accés al subministrament d'aigua a tot el conjunt de la població que patís situacions de vulnerabilitat econòmica i social, principalment població aturada, l'any 2014 es va ampliar el col·lectiu d'usuaris que hi podien tenir accés al poder accedir-hi la població pensionista. Més tard, el 2015, l'Ajuntament en Ple va tornar a aprovar una nova modificació dels requisits per accedir-hi, ampliant el nivell de renda màxim de la família sol·licitant. Amb aquesta modificació, el nombre de famílies que es poden acollir a la tarifa social es va ampliar a totes aquelles que tinguessin el doble d'ingressos del màxim establert inicialment.

Aquesta evolució en xifres presenta un creixement sostingut de famílies de la ciutat beneficiàries de la tarifa social de l'aigua, partint de les 495 l'any 2013; 1.021 famílies el 2014; 1.755 famílies el 2015; 2.582 el 2016; i 2.765 famílies beneficiàries l'any 2017. Pel que fa a l'impacte econòmic, l'acumulat en aquests cinc anys de funcionament d'aquesta tarifa, ha estat de 278.217 euros.

Aquests imports es complementen amb els ajuts d'emergència social que concedeix l'Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals, que en determinats casos de famílies vulnerables serveixen per cobrir la totalitat del cost del servei d'aigua. L'any 2017, aquests ajuts van ser per un import de 45.581 euros, distribuïts en 448 ajuts.

La tarifa social de l'aigua, juntament amb el protocol per evitar talls de subministrament a les famílies sense recursos es va establir arran d'un acord pioner entre l'Ajuntament de Terrassa i Mina, que ha situat la ciutat com a municipi de referència en política social de l'aigua.

Requisits i tramitació

Els requisits d'accés a la tarifa social de l'aigua es poden trobar al lloc web municipal (http://www.terrassa.cat/tarifa-social), així com el passos a seguir per a la seva tramitació (www.seuelectronica.terrassa.cat). La quota social s'aplicarà quan s'hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data de sol·licitud. La tarifa s'aplicarà durant un any, per ser validada de nou per part de l'Ajuntament, fins al termini màxim de 4 anys, a partir del qual caldrà fer una nova sol·licitud.