Les cabines telefòniques públiques desapareixen dels carrers de Terrassa

Telefònica les està retirant a tot l'Estat, en compliment de la nova llei de Telecomunicacions

Terrassa tenia fins a la tardor un total de 58 cabines de telèfon repartides entre els diferents barris de la ciutat que no continuaran formant part del paisatge urbà. El motiu és que la companyia Telefònica les està retirant  de  la via pública, en compliment de la nova Llei de Comunicacions de 29 de juny de 2022, que ja no contempla el manteniment d'aquestes instal·lacions. Amb tot, perquè quedi un petit llegat a la ciutat, s'ha considerat l'opció que alguna unitat es dipositi al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).

Telefònica està fent el desmantellament gradual d'aquestes instal·lacions a tot l'Estat des de mitjans d'aquest any. A Terrassa els treballs es van iniciar a la tardor. Primer, localitzant les cabines i, després, procedint al seu desmantellament, desmuntant l'estructura del moble, retirant el cablejat i pavimentar la zona afectada. De les 58 cabines que hi havia a la ciutat, aquest mes només en quedaven per retirar 12.

Amb la desaparició del concepte de servei universal dels telèfons públics de pagament, desapareixen, doncs, les cabines que en els darrers anys han estat infrautilitzades arran l'ús generalitzat de la telefonia mòbil, que ha provocat el progressiu declivi d'aquest servei. A Catalunya, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 99,3% de les llars catalanes tenien telèfon mòbil. 

Fins ara, els municipis mitjans i grans estaven obligats a oferir, almenys, una cabina als seus carrers per cada 3.000 habitants. Telefónica tenia registrades un total de 14.824 cabines a tot l'estat. La primera cabina es va instal·lar l'any 1928 en el parc de El Retiro, de Madrid.