Les escoles bressol municipals de Terrassa omplen les més de mil places ofertades

L'Ajuntament ha ofert enguany 60 places més arran la gratuïtat per a infants de dos anys

Visita Escola Bressol Municipal TabaletLes escoles bressol municipals de Terrassa han cobert la totalitat de les places pel curs 2022-23, que enguany superen el miler després que l'Ajuntament decidís ampliar l'oferta. Els serveis d'Educació estan matriculant aquests dies alguns infants que estaven en llista d'espera per cobrir algunes renúncies o baixes que s'han produït en els primers dies del curs, iniciat el passat 12 de setembre. La matrícula es mantindrà viva durant tot l'any per tal de cobrir altres baixes que es puguin produir.

En total, els 11 centres de titularitat municipal ofereixen per aquest curs 1.003 places, 60 més que el curs passat. L'augment vol donar resposta a l'increment de la demanda derivat de la gratuïtat de l'educació per als infants de dos anys, anunciada per la Generalitat el passat mes d'abril. A partir d'aquest curs, les famílies no han de pagar per l'escolarització en horari estàndard. Els serveis addicionals, com ara el menjador o l'acollida matinal, no estan inclosos en aquesta gratuïtat, tal i com es fa a les escoles d'infantil i primària.   

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació, Teresa Ciurana, han visitat avui l'Escola Bressol Municipal Tabalet, un dels dos centres que enguany han augmentat l'oferta de places. Tabalet compta per a aquest curs amb dues aules més d'I2 (infantil, dos anys), cadascuna amb 20 places. L'Ajuntament té previst fer obres a l'edifici, que té dues plantes, per a dotar-lo d'un ascensor durant aquest curs. L'inici dels treballs està previst per al mes de desembre. 

L'altre centre que ha augmentat places és l'Escola Bressol Municipal Soleia, que incorpora un nou grup amb 20 places.

A banda de la gratuïtat de les places de dos anys, l'Ajuntament torna a aplicar enguany la tarifació social per a les places d'I0, I1 i els serveis addicionals d'I2. El sistema, que es va estrenar el curs passat, preveu tarifes diferents segons el nivell de renda de la família, en una escala formada per nou trams diferents. També s'inclouen descomptes per altres factors com ser família nombrosa o monoparental i per tenir més d'un fill al centre.