Les obres per millorar l'accessibilitat d'accés a alguns blocs de Can Boada del Pi ja estan en marxa

És un dels projectes del programa Terrassa Barris en Marxa

Dins el compromís de fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom, l'Ajuntament ha redactat un projecte per millorar les voreres dels números 4, 6 i 8 de l'avinguda de Can Boada del Pi. Tot just aquesta setmana s'han iniciat els treballs que contemplen col·locar un nou paviment de llambordins i modificar les escales d'accés als blocs de pisos. El projecte s'ha adjudicat a l'empresa Tempo Facility Services S.L.U. per un import de 69.400,15 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució és de tres mesos. Aquesta actuació forma part del programa Terrassa Barris en Marxa 2017.

Les persones residents que accedeixen tant des del camí de Can Boada com des de la ronda de Ponent es troben, actualment, amb accessos estrets, escales i rampes que no s'ajusten a la normativa actual. El projecte contempla millorar tots aquests accessos per fer-los més funcionals, i també s'aprofita l'actuació per millorar la zona dels parterres, instal·lar un nou paviment de llambordins i substituir els actuals esglaons de formigó per uns altres amb un acabat acolorit.