Les pròximes reunions dels òrgans col·legiats municipals tornaran a fer-se en format presencial

Es continuaran transmetent en directe pel canal Youtube de l'Ajuntament i s'hi podran sumar altres persones que siguin requerides de forma telemàtica

Façana de l'Ajuntament de TerrassaLes pròximes reunions de la Junta de Govern Local, la Junta de portaveus i les comissions informatives de l'Ajuntament de Terrassa tornaran a ser presencials aquest mes de juny. La millora dels indicadors sanitaris fa possible la tornada a la presencialitat en la realització de les reunions dels òrgans col•legiats municipals, com ja va succeir el passat 28 de maig en la sessió ordinària del Ple Municipal. 

No obstant, es continuaran mantenint les mesures preventives, com ara la que fa referència a les distàncies interpersonals, l'ús de mascareta i el rentat de mans. Per complir amb les mesures de prevenció sanitàries, aquestes reunions tindran una presencialitat limitada als membres designats de les respectives comissions informatives: president/a i representants de cadascun dels grups polítics municipals. Els mateixos presidents/es podran autoritzar també l'assistència presencial de dues o tres persones més, com ara els directors/es de les àrees respectives o bé algun/a regidor/a de l'àrea quan es consideri que haurien de ser-hi presents en virtut dels assumptes tractats.

D'altra banda, les reunions continuaran transmetent-se en temps real a través del canal municipal de YouTube, a causa del seu caràcter públic i per l'avenç que aquest procediment suposa en termes de transparència i informació pública. En cas que hi hagi la necessitat, es podran connectar a la reunió via telemàtica altres persones que hagin de participar extraordinàriament, si així es considera adient.

La primera reunió amb caràcter presencial serà la Comissió Informativa de Cicles de la Vida, que tindrà lloc el dilluns 14 a les 10h. La darrera comissió informativa que es va fer en format presencial a l'Ajuntament de Terrassa va ser el 20 de febrer de 2020.