Més de 3.000 persones han pres part al procés participatiu per a l'elaboració del PAM 2017

Vuit de les 354 propostes presentades opten a la seva inclusió al Pla d'Actuació Municipal

Procés participatiu Pla d'Acció Municipal Terrassa 2017Un total de 3.078 persones han presentat propostes i/o han donat suport a alguna de les propostes presentades en el procés participatiu del Pla d'Acció Municipal 2017. El diumenge, 2 d'octubre, va finalitzar el termini perquè la ciutadania pogués expressar el seu suport a les diferents idees recollides entre el 12 i el 25 de setembre. La presentació de suports s'ha fet per Internet, a través del portal propostes.terrassa.cat, i també presencialment, en diferents equipaments municipals.

Un cop fet el recompte dels suports, i d'acord amb el que s'estableix a les bases del procés, vuit propostes han passat a la fase de valoració tècnica. Aquestes vuit són les que han superat el següent procés: en primer lloc s'han descartat les propostes que no arribessin a l'1% del total de suports, i amb la resta s'ha fet una mitjana, que ha estat de 122 suports per proposta. Les propostes que han superat la mitjana són les que opten a ser incloses al PAM, i són les següents:

  • Equiparar Terrassa amb Sabadell en les dues zones del Sistema de Transport Integrat (295 suports).
  • Construcció d'un camp polivalent al barri de Les Fonts per a ús conjunt futbol-rugbi (248 suports).
  • Adequació Centre Obert Grup Colònies Ca n'Anglada (207 suports).
  • Pàrquing gratuït a Mútua i Hospital (203 suports).
  • Construcció d'un camp de futbol americà (186 suports).
  • Cobrir la pista exterior de Can Jofresa i asfaltar pàrquing (156 suports).
  • Estudi de la seguretat de les naus properes a l'Escola El Cim (136 suports).
  • Carril bici entre el barri del Centre i els Jutjats (La Cogullada i Segle XX) (132 suports).

Les 354 propostes presentades han recollit un total de 4.850 suports de 2.202 persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa, tal com estableixen les bases del procés. Dels 4.850 suports, 4.558 han arribat per Internet, mentre que 292 s'han presentat presencialment. A més, fins al 3 d'octubre s'han recollit 1.438 comentaris al portal del procés.

Fins al 14 d'octubre la comissió tècnica del procés, formada per personal tècnic municipal, farà la valoració tècnica de les propostes i determinarà si totes vuit compleixen els requisits establerts en les bases del procés o no, i finalment serà la Junta de Govern qui determini quines propostes s'inclouen o no en el PAM, tal i com s'estableix també a les bases del procés. L'aprovació del PAM i del pressupost municipal per al 2017 està prevista per al desembre.

El procés participatiu al PAM 2017 és un projecte pilot que permetrà establir la metodologia que s'aplicarà en els plans d'acció futurs. Els PAMs s'elaboraran anualment per tal de desplegar progressivament els compromisos del Pla de Mandat, i cadascun d'ells anirà acompanyat del corresponent procés participatiu. D'aquesta manera, es dóna compliment a l'objectiu municipal de donar protagonisme a la ciutadania perquè aquesta pugui expressar les seves necessitats i prioritats, incidint directament en l'elaboració d'un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. Aquesta implicació ha de suposar una eina de millora de la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques en la nostra ciutat.