Millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a la cruïlla del carrer de Menéndez y Pelayo i el passeig de Joan Miró

Es construiran dos passos elevats al passeig de Joan Miró

La cruïlla del carrer de Menéndez y Pelayo i el passeig de Joan Miró, al barri del Cementiri Vell, canviarà de configuració, ja que l'Ajuntament està realitzant els treballs per millorar l'accessibilitat i la seguretat viària. Aquests treballs, que tenen una durada prevista de 2,5 mesos, afecten les cruïlles del passeig de Joan Miró amb els carrers de Miquel Servet i de Menendez Pelayo. Les obres consisteixen a ampliar les voreres, executar dos passos elevats al passeig de Joan Miró i renovar la senyalització horitzontal. L'objectiu final és facilitar la mobilitat dels vianants i reduir la velocitat dels vehicles al pas per la zona per millorar, d'aquesta manera, la seguretat viària.

Aquestes obres formen part del projecte de "Millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat. Lot 5", que també contempla la reparació de la calçada del tram final del carrer del Torrent de les Monges, situat a la urbanització de la Font de l'Espardanyera. Els treballs van a càrrec de l'empresa Iseova S.L., amb un pressupost d'adjudicació de 52.293,42 euros.

 

Pavimentació de carrers a dos polígons industrials

D'altra banda, i pel que fa a la pavimentació de carrers als polígons industrials, aquesta setmana han començat els treballs al Camí de Can Farcan, situat al Polígon Industrial Els Bellots, i abans d'acabar el mes s'iniciarà l'asfaltat del carrer de Cerdanya, al polígon industrial Nord. Les obres consisteixen a reforçar i renovar l'asfalt de les zones més deteriorades, així com també a reparar els pous o embornals enfonsats en l'àmbit de treball, i pintar la senyalització horitzontal afectada.

Ambdues actuacions formen part del projecte "Millora de paviments de 4 carrers dels polígons industrials de Terrassa", que té per objectiu millorar la seguretat viària. El termini d'execució és d'entre dues i tres setmanes. El pressupost d'adjudicació és de 91.209,08 euros i l'empresa que realitza els treballs és Asfaltos Barcino S.L.