Obres de manteniment i reparació al Castell Cartoixa de Vallparadís

L'actuació es va iniciar el passat mes d'agost i tindrà una durada de sis mesos

Castell Cartoixa de VallparadísL'Ajuntament de Terrassa està portant a terme, des de mitjans del mes d'agost, obres de reforma i consolidació al Castell Cartoixa de Vallparadís, donat que darrerament s'havien manifestat alguns desperfectes, tant en la seva coberta com en les parets de pedra que el conformen.

Aquestes obres, que tenen un termini d'actuació de sis mesos i van a càrrec de l'empresa Rehatec Façanes, SAU, consisteixen principalment en la reconstrucció de la coberta en les mateixes condicions originals, la reparació d'esquerdes en els murs de pedra exteriors i interiors del Castell Cartoixa, i en la reparació de les humitats que han afectat l'estructura de fusta de l'edifici. Totes aquestes reparacions es porten a terme conservant els elements originals de l'edifici monumental.

La inversió prevista de 144.348,90 euros per portar a terme aquesta intervenció està parcialment finançada per fons propis de l'Ajuntament i per l'aportació de 58.582,00 euros provinents de la subvenció atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya) en el marc de la convocatòria «Concessió d'ajuts per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de valor cultural per al trienni 2018-2020».

L'edifici del Castell Cartoixa de Vallparadís forma part del Patrimoni Municipal de Terrassa i es també  Bé Cultural d'Interès Nacional. Des de l'any 1959, desprès d'ésser restaurat, acompleix la funció de museu municipal. Actualment és la secció principal de les sis que conformen el Museu de Terrassa. Documentalment, el Castell Cartoixa de Vallparadís constitueix una de les més antigues construccions de la nostra ciutat i ha esdevingut un símbol de la seva identitat. La primera notícia de la construcció d'una fortificació prop del torrent de Vallparadís data de principi del segle XII. Berenguer Sanlà i la seva esposa Ermessenda van adquirir al compte de Barcelona, Ramon Berenguer III, la propietat on van construir la seva residència senyorial. Durant el segles XIII i XIV es va transformar en la Cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís.