Policia Municipal i Mossos d'Esquadra promouen que els operadors d'oci nocturn siguin part activa en l'abordatge de les violències sexuals

Els dos cossos policials impulsen una formació per dotar el personal dels establiments d'eines amb les que contribuir en la prevenció de les violències sexuals

Mossos d'Esquadra, Policia Municipal de Terrassa i el Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa han dut a terme una reunió amb els principals empresaris de l'Oci Nocturn i del Gremi d'Hostaleria de Terrassa per tal d'abordar la prevenció de les violències sexuals en l'oci nocturn. Es tracta del tret de sortida d'una campanya impulsada pels cossos policials per tal de garantir que la ciutat compti amb un oci nocturn segur.

Aquesta ha estat la primera de les diverses reunions que es duran a terme periòdicament amb els operadors d'oci nocturn a la ciutat. En la trobada s'ha informat a una desena d'operadors sobre el Protocol de Violències Sexuals en l'Oci Nocturn del Departament d'Interior, el qual té l'objectiu de prevenir atacs contra la llibertat i identitat sexuals de les persones i donar-hi la millor resposta, i del què l'Ajuntament de Terrassa és membre actiu des del 2020, i se'ls ha animat a adherir- s'hi.

També s'ha fet repàs de les principals conductes que atempten contra la llibertat i indemnitat sexual i que poden comportar conducta delictiva o ser sancionades administrativament, i s'ha informat als assistents de com detectar comportaments sospitosos i senyals d'alerta. Per últim, s'ha incidit en la vigilància dels espais i preservació en cas de produir-se un fet delictiu, així com de les primeres actuacions de prevenció i en l'assistència inicial a la víctima, entre d'altres qüestions. En aquest sentit, s'ha incidit en la necessitat que el personal dels establiments rebi sessions formatives per part dels cossos policials per tal de conèixer els criteris d'actuació en cas de produir-se una conducta delictiva en el seu lloc de treball.
Finalment, en la reunió també s'ha explicat que des de fa mesos es manté actiu un dispositiu de control especial a les principals zones d'oci nocturn, per tal de controlar,  prevenir i dissuadir qualsevol comportament que pugui causar problemes d'inseguretat o de convivència.

 

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci

El Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci té l'objectiu de lluitar contra la violència masclista en aquests entorns. El Protocol, que s'aplica a tots els establiments, persones, organismes o entitats, tant públics com privats, que formalitzin el corresponent conveni d'adhesió amb el Departament d'Interior, coordina tots els actors en seguretat amb altres actors que tenen incidència en l'àmbit de la seguretat i de l'oci, dota de contingut i criteris interpretatius l'assetjament sexual no penal, és a dir el constitutiu d'infracció administrativa, estableix com han d'actuar els cossos de seguretat, així com a professionals de la seguretat privada i personal de control d'accés a entorns d'oci, quan es produeixin violències sexuals constitutives de delicte i també en els casos d'assetjament sexual no penal.