S'obre el període de consulta pública per elaborar la nova ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda

Les opinions es canalitzaran des d'avui a través de la plataforma digital de participació ciutadana de l'Ajuntament

Des d'avui i fins al 8 de març, la ciutadania, les entitats i les associacions poden participar en la consulta pública prèvia a l'elaboració del text de la nova Ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda. Les opinions es recolliran a través de la plataforma digital de participació ciutadana https://participa.terrassa.cat/. D'aquesta manera es dóna compliment a l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, on es contempla que cal fer una consulta pública a través del portal web per demanar l'opinió sobre els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva aprovació i els objectius de la norma.

S'obre així un espai de debat per recollir noves aportacions i possibles solucions que permetran afrontar els reptes de futur. L'ordenança serà un instrument normatiu que complementarà la regulació del Pla Especial de l'Anella Verda, pel que fa a l'ús públic de l'entorn natural, i comptarà amb tot allò que ja està regulat a l'Ordenança Bases de Convivència Democràtica a la ciutat. La nova Ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda establirà les garanties necessàries per conservar el patrimoni natural i cultural d'aquest espai natural en relació amb l'ús públic i l'exercici de les activitats relacionades amb l'esport, l'educació i el lleure. Alhora, reforçarà i complementarà altres normatives existents, com poden ser la llei de regulació de l'accés motoritzat a l'entorn natural, la llei forestal o la de protecció dels animals

Amb aquesta tramitació es dóna compliment a la disposició final de la modificació puntual del plantejament urbanístic en l'àmbit de l'Anella Verda, que contemplava que, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, es tramités aquesta ordenança.