S'obre el període de tramitació d'ajuts econòmics per al menjador escolar del curs vinent

La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica fins al 14 de maig

Imatge menjador escolarL'Ajuntament de Terrassa obre el període per a sol•licitar ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2021-2022. La presentació d'aquestes sol·licituds es farà de forma telemàtica del 27 d'abril al 14 de maig, ambdós inclosos.

A partir d'avui, les famílies que tenien concedit l'ajut durant aquest curs escolar rebran un missatge de text al telèfon mòbil amb un enllaç a l'esborrany de l'ajut, que caldrà revisar de forma detallada i validar-lo, si totes les dades són correctes. Si, per contra, es vol presentar alguna esmena a l'esborrany rebut per missatge de text, s'haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, al següent enllaç: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501.

Les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud d'ajut per al menjador, ja sigui perquè no han rebut l'esborrany o perquè no n'eren beneficiàries durant aquest curs, ho podran fer a partir d'avui, a través d'un formulari que també trobaran a la Seu Electrònica. En aquest cas, serà necessari presentar la següent documentació: DNI, passaport o NIE del nen/a sol·licitant i de les persones progenitores o tutores, així com el número d'identificació de l'alumne/a (IDALU). En cas de separació de les persones progenitores, també caldrà presentar el conveni de regulació amb la pensió d'aliments o compensatòria establerta. 

Aquests ajuts, que atorga la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, cobreixen des del 70% fins a la totalitat del preu del menjador. Un cop es publiqui la resolució, l'Ajuntament de Terrassa complementarà fins al 100% els ajuts de totes aquelles famílies que els Serveis Socials municipals valorin i considerin necessari. També s'estudiarà atorgar ajuts a totes aquelles famílies que les hagin sol·licitat i hagin quedat fora de la convocatòria, com poden ser les famílies monoparentals o aquelles que superen per poc els barems econòmics.

Les persones que necessitin suport en la tramitació dels ajuts poden demanar cita prèvia a qualsevol dels Punts d'Orientació Social distribuïts pels diferents districtes de la ciutat.