S'obre el termini per a la presentació de sol·licituds dels ajuts per millorar l'accessibilitat als comerços

L'Ajuntament té una partida de 50.000 euros per als comerços que s'adaptin a la legislació en matèria d'accessibilitat

Demà dimecres, 20 de setembre, s'inicia el termini per a la sol·licitud dels ajuts destinats a millorar l'accessibilitat als comerços de la ciutat. El Ple municipal va aprovar el passat 29 de juny les bases d'aquesta convocatòria, que s'emmarca dins l'estratègia de l'accessibilitat universal, un dels temes claus de l'equip de Govern. El termini per formalitzar la petició d'aquesta subvenció es tanca el 30 d'octubre. La concessió no es fa mitjançant un sistema de concurrència competitiva, és a dir, els ajuts s'aproven, si responen a les condicions, fins que la partida pressupostària destinada s'esgoti.

Concretament, s'ha consignat una partida de 50.000 euros per a aquesta convocatòria, destinada als establiments comercials, de restauració o de serveis de la ciutat, de menys de 150 m2, que facin obres per adaptar-se a la legislació vigent en matèria d'accessibilitat. Igualment, les bases aprovades pel Ple estableixen que "l'import de la subvenció no ultrapassarà del 50% del cost acreditat de l'obra, amb un màxim de 1.500€". 

El tràmit de sol·licitud es pot formalitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (c. dels Telers, 5). O bé, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7887).

Aquests ajuts són una eina que l'Ajuntament ofereix als comerços per tal de facilitar el compliment del Reial Decret 1/2013, que aprovava la Llei de drets de les persones amb discapacitat i d'inclusió social, i que establia el 4 de desembre de 2017 com a límit per aconseguir que "els espais i les edificacions existents que siguin susceptibles d'ajustos raonables acompleixin l'accessibilitat". Tot i la proximitat d'aquesta data, els serveis municipals han constatat que el 65% dels establiments comercials de la ciutat no acompleixen la normativa vigent. 

Segons recullen les bases, l'objectiu és "garantir el dret de tothom d'accedir a totes les activitats, eliminant les barreres arquitectòniques que hi dificulten l'accés, i a la vegada promocionar i facilitar al petit i mitjà comerç la millora dels seus establiments per tal que qualsevol persona pugui accedir-hi i ser-ne client potencial".

Aquestes limitacions afecten un ampli col·lectiu ciutadà, que no pot accedir a aquests establiments per la manca d'accessibilitat i ha de marxar a comprar fora de Terrassa o a grans superfícies. Tothom ha de poder triar la botiga on vol comprar pel què hi venen i no per si és l'única a la qual pot accedir. Un comerç accessible és un comerç amb futur. Aquesta és una vella reivindicació de les entitats que formen part de la Comissió d'Accessibilitat, i s'emmarca dins de les tasques impulsades pel desenvolupament del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal, signat l'any 2012.