Set projectes de l'Ajuntament de Terrassa són seleccionats aquest any per formar part del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya

Amb les noves incorporacions, ja arriben a 40 les propostes terrassenques que hi figuren a la web del Banc de Bones Pràctiques

Banc de Bones PràctiquesEl catàleg del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals de Catalunya, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, ha incorporat a les seves iniciatives un total de set projectes de l'Ajuntament de Terrassa, reconeguts com a bones pràctiques o pràctiques significatives, en àmbits com la inclusió social, la promoció cultural, igualtat i polítiques de gènere, o educació i infància

Amb aquestes set noves incorporacions al Banc de Bones Pràctiques, Terrassa ja hi compta amb 40 propostes que hi figuren a la web del Banc de Bones Pràctiques (https://www.bbp.cat), que han estat acceptades des de l'any 2010.

Els projectes de l'Ajuntament de Terrassa que han estat inclosos aquest 2024 dins el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya són els següents:

El projecte Igualtats Interseccionals (reconegut com a bona pràctica) incorpora una perspectiva interseccional en el marc de les polítiques locals i altres actuacions municipals. Aquest projecte defensa la idea d'igualtat i diversitat en l'administració local tenint en compte tots els eixos de desigualtat (gènere, diversitat sexual i afectiva, origen i racialització, diversitat funcional, edat, etc.) i que aquests eixos actuen de forma específica i interrelacionada sobre cada problemàtica derivada.

El projecte inclou la formació de professionals de l'administració, entitats públiques i privades, i societat civil, la redacció i difusió de la "Guia per a incorporar la interseccionalitat en les polítiques locals", així com jornades de reflexió. Un dels principals resultats del projecte va ser la incorporació d'una estratègia de treball duradora en el temps, amb l'objectiu d'impregnar l'administració local d'aquesta perspectiva interseccional i apostar per un treball coordinat i en xarxa dels serveis que aborden els eixos de desigualtat.

Precisament, aquest projecte ja va rebre el guardó d'or als Premis Capitals Europees de la Inclusió i la Diversitat 2023, atorgat per la Comissió Europea, per les iniciatives i polítiques al voltant de la diversitat que es duen a terme a la ciutat.

El projecte "Estimes o Estigmes" (reconegut com a pràctica significativa) és un projecte pilot que s'inscriu dins del marc de les Arts en Salut. Aquesta iniciativa es focalitza en persones amb addiccions, emprant l'art com a vehicle per oferir espais terapèutics, fomentar l'expressió personal i promoure la inclusió social. Desenvolupat a partir d'un Treball de Fi de Grau per una estudiant i realitzat al Museu de Terrassa amb la col·laboració de la Fundació ALBA i el suport de la Generalitat de Catalunya, el projecte integra l'artteràpia, visites guiades, així com la creació i venda de productes, en un esforç per establir un rol més social i inclusiu dels museus.

Els principals resultats del projecte "Estimes o Estigmes" inclouen una millora significativa en el benestar emocional i social dels participants, evidenciant un augment de la seva capacitat d'expressió i creativitat.

La Línia Intersexualitats (reconeguda com a bona pràctica) és un programa de treball per defensar i donar a conèixer les intersexualitats com a una realitat corporal més de les persones. Per aconseguir-ho, segueix una línia d'accions que consta de tres fases, que tenen a veure amb la formació a professionals i públic general interessat sobre intersexualitats, amb la producció artística i filosòfica d'un curtmetratge sobre la realitat de les persones intersex, i amb el disseny teòric d'una Guia sobre Intersexualitats que complementa el visionament del curtmetratge. Aquestes accions han tingut molt d'èxit, han rebut diversos premis de diferents festivals de cinema pel curtmetratge i aquest, juntament amb la Guia d'Intersexualitats, s'utilitza ja en altres municipis que volen donar veu a les persones intersex.

La incorporació de l'educadora social a l'Oficina Municipal d'Escolarització (reconeguda com a bona pràctica) serveix per detectar de forma eficient i organitzada les famílies amb infants amb Necessitats Educatives Especials, fer l'acompanyament i orientar-les per a la seva escolarització. L'educadora es coordina amb tots els agents que treballen en processos d'escolarització, i gràcies a una comunicació directa i recíproca s'aconsegueix enfortir i equilibrar el sistema de distribució escolar. En els últims anys, la feina de l'educadora social i la resta de serveis ha tingut els seus fruits, augmentant substancialment el grau de detecció d'alumnat amb Necessitats Educatives Especials de primer curs d'infantil respecte a l'inici del projecte, així com solidificant el seguiment posterior a l'escolarització dels infants.

El programa d'acompanyament en residències del festival TNT (reconegut com a bona pràctica) és una iniciativa destinada a donar suport a la creació contemporània dins de l'escena híbrida, un àmbit artístic que tradicionalment ha trobat pocs circuits financers i de visibilitat. L'escena híbrida és un terme que defineix aquells espectacles que es desvien de les categories tradicionals, com el teatre, la dansa o el circ, i que utilitzen formats i presentacions diferents o combinen elements de diversos gèneres per crear un llenguatge nou i únic.

Al llarg de les seves tres edicions, aquesta iniciativa ha facilitat a més de vint artistes l'oportunitat de rebre suport i disposar d'un espai per a la difusió de les seves obres, assolint una ressonància significativa tant en l'àmbit local com en l'escenari internacional. Algunes de les produccions han transcendit fronteres, arribant a públics repartits pels cinc continents i obtenint reconeixement mitjançant premis i valoracions positives de la crítica.

El projecte "Divendres Faves Tendres" (reconegut com a pràctica significativa) és una iniciativa cultural destinada a enriquir l'escenari cultural local mitjançant l'adopció de polítiques culturals participatives. Durant els divendres de tres setmanes es cedeix el Teatre Principal de Terrassa a la programació de diferents cicles escènics. 

Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a la problemàtica de l'oferta cultural limitada que no sempre reflecteix la diversitat d'expressions artístiques ni promou la participació activa de la comunitat. Amb l'objectiu de superar aquests desafiaments, el programa busca ampliar l'oferta cultural, fomentar la participació comunitària i innovar en les polítiques culturals per establir pràctiques que puguin servir de referència per a futures iniciatives. A més, el projecte ha promogut la creació d'espais de debat i reflexió posterior a les actuacions, potenciant així el diàleg i la connexió entre les persones assistents.

El carnet "La Cultura ets tu!" (reconegut com a pràctica significativa) és una iniciativa creada per proporcionar accés gratuït a la cultura a infants, adolescents i les seves famílies de zones amb menys recursos econòmics. Llançada l'any 2022, busca superar les barreres econòmiques, socials i psicològiques que poden limitar l'accés a les activitats culturals.

Els esplais tenen un rol clau en aquesta iniciativa, actuant com a connectors inicials i difusors principals, identificant joves i famílies que podrien beneficiar-se d'aquest programa que ha assolit resultats notables, incloent-hi l'increment de la participació en activitats culturals entre les famílies beneficiades, amb més de 800 carnets repartits durant els primers dos anys d'implementació.

Què és el Banc de Bones Pràctiques? 

El Banc de Bones Pràctiques dels governs locals és un servei pioner en el món local que identifica i difon experiències innovadores de governs i gestió municipal, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, i els ajuntaments de més de 5.000 habitants de Catalunya

Entre els seus principals objectius destaquen: promoure la millora i la innovació dels governs locals, garantint la qualitat de les experiències, i oferir un servei útil i accessible per a tots aquells que estiguin interessats en els temes i les polítiques locals.