Taigua estudiarà la devolució proporcional de consums afectats per un salt de tram a causa de la crisi sanitària

Els increments responen tant al major consum registrat, com al fet que a gairebé al 50% d'abonats de la ciutat es va fer una lectura estimada durant el confinament

El servei municipal d'abastament d'aigua està analitzant la possibilitat de realitzar una devolució proporcional dels consums domèstics que s'hagin vist afectats per un salt en el tram de la tarifa municipal, en els darrers mesos. La regularització de la lectura estimada, sumada al fet de que hi ha hagut un important increment de consum degut al confinament, ha provocat que els imports de la factura del tercer trimestre hagin estat més elevats de l'habitual. Aquesta devolució seria efectuada en la facturació dels propers mesos.

Durant el període de confinament per la Covid-19, els consums domèstics a la ciutat han augmentat de forma força considerable, per tant era esperable un increment en el rebut de l'aigua. Per part de Taigua s'ha estimat que aquest increment de consum es troba entre entre un 10 i un 15%. La principal repercussió econòmica d'aquest increment en el rebut correspon al cànon de l'aigua (ACA), i en menor mesura a la tarifa del servei municipal.

Cal tenir present també que en la factura del segon trimestre, es va aplicar una bonificació del primer tram de consum per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, el que ha provocat que la diferència entre el segon i tercer trimestre encara sembli superior.

Lectures estimades

Cal tenir en compte, que durant el confinament, per motius de seguretat, no es va poder fer la lectura dels comptadors d'aigua d'aproximadament 47.000 abonats, el que correspon, aproximadament, al 50% dels domicilis de Terrassa. En tots aquests casos, la facturació del segon trimestre es va haver de fer estimada. Aquesta estimació es va realitzar tenint en compte els consums del mateix període de l'any anterior. Així, en el trimestre següent, un cop realitzada la lectura real, s'han regularitzat els consums, tal com estableix el Reglament del servei d'abastament de la ciutat.

Si bé l'aplicació efectuada ha estat la reglamentària, s'està treballant una proposta de modificació del reglament per evitar les conseqüències derivades d'haver efectuat lectures estimades en una situació extrema de pandèmia sanitària.

Caldrà saber ara també, quina és la posició que l'ACA prendrà al respecte, ja que gran part de l'efecte ha estat provocat per l'augment dels trams del cànon. Aquesta situació s'ha observat a molts altres municipis que també van haver de realitzar la lectura estimada durant les setmanes de confinament.