Tall de circulació al carrer de la Cisterna per obres de millora de la xarxa del clavegueram

La mesura serà efectiva des de dilluns, dia 26, fins divendres, 30

La propera setmana es duran a terme les obres de reparació i millora de la xarxa de clavegueram que es faran al carrer de la Cisterna, que afectaran al tram comprés entre el carrer de l'Iscle Soler i el Portal de Sant Roc. Els treballs comportaran un tall total de la circulació. Els vehicles s'hauran de desviar pels itineraris alternatius previstos a la zona des del proper dilluns, dia 26, i fins divendres, 30, data de finalització prevista dels treballs. L'accés serà exclusiu pels residents que tinguin aparcament al carrer de la Cisterna.

Aquesta és la primera de les dues fases previstes per construir un nou tram de col·lector al carrer de la Cisterna i connectar-lo amb el clavegueram que transcorre pel carrer de l'Iscle Soler i pel Portal de Sant Roc. La segona fase es realitzarà a principis del 2019. Les obres van a càrrec de l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L. i el pressupost d'adjudicació és de 36.179,24 euros.

Els treballs que dilluns comencen comporten l'enderroc del paviment asfàltic, el trencament del col·lector existent i dels trams de voreres i bordons, així com els elements de vialitat necessaris per a la correcta execució de les obres i la reconnexió dels claveguerons existents al nou tram de la xarxa de clavegueram. No es preveuen afectacions a la xarxa de serveis públics de distribució o subministrament.