Terrassa activarà del 15 de juny al 15 de setembre la campanya de prevenció per alt risc d'incendis forestals

L'Ajuntament arranjarà 11 camins, amb un total de 12,25 km de longitud, i un punt d'aigua a Can Guitard de la Muntanya

Amb l'arribada del bon temps s'inicia l'època de màxim risc d'incendi. L'Ajuntament disposa d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals on es recullen les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural. Un pla d'actuació que també inclou les campanyes de vigilància que es fan tant des de la Diputació de Barcelona com des de l'Associació de Voluntaris Forestals, que formen part de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa, ambdues en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil.

L'època màxima de risc d'incendis comença aquest dissabte, 15 de juny, i finalitzarà -si no hi ha situacions extraordinàries que ho prorroguin- el proper 15 de setembre. Aquest és el període on s'activen més campanyes de vigilància en col·laboració i coordinació entre els serveis de l'Ajuntament i els cossos d'emergències (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat) i també l'ADF, així com amb altres institucions com ara la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

El paper de l'Ajuntament de Terrassa a la campanya de prevenció d'incendis es desenvolupa d'acord amb tres línies d'actuació:

  • La construcció i el manteniment de les diferents infraestructures que poden facilitar l'acció dels equips d'emergències i minimitzar l'impacte del foc.
  • El suport als equips humans del dispositiu de vigilància.
  • La sensibilització a la població envers els riscos i les accions a dur davant un incendi forestal.

Pel que fa als camins, que formen part de la xarxa bàsica de vigilància, perquè travessen el territori forestal amb la finalitat de facilitar l'accés dels vehicles d'extinció, enguany s'arranjaran un total d'11 -tots han d'estar en bon estat i han de tenir una amplada mínima de 3,5 metres, amb giradors i trencaaigües-; i també es faran treballs de millora en un punt d'aigua, situat a Can Guitard de la Muntanya.

Aquestes obres, subvencionades en un 80% per la Diputació de Barcelona, amb un cost total de 21.121,50 euros, permetran l'adequació dels 12,25 km de camins, que és la longitud que sumen els 11 camins que es milloraran. En aquest sentit, entre 2018 i 2019 s'haurà destinat un total 45.769,50 euros a l'arranjament de camins per a la prevenció d'incendis forestals.

 

Equips humans Campanya 2019

Durant l'època d'alt risc d'incendi, que comença dissabte, s'accentuen les accions encaminades a la prevenció d'incendis forestals, com ara les campanyes de vigilància que es fan des de la Diputació de Barcelona, l'Agrupació de Voluntaris Forestals, que formen part de l'ADF de Terrassa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil.

La Diputació de Barcelona, dins la campanya de prevenció d'incendis forestals, contracta un informador que fa una ruta a la zona nord de Terrassa (compartida amb Matadepera) i un altre a la zona sud (ruta compartida amb Sant Quirze i Rubí). El Control Vallès, situat al Parc de Bombers de Bellaterra, és qui coordina aquest equip d'informadors. L'Ajuntament dóna suport a la campanya. Les seves funcions principals són informar i dissuadir als usuaris dels boscos de realitzar pràctiques de risc d'incendi forestal, com també la d'estar atents a la detecció de columnes de fum. Les seves actuacions comencen a partir del 14 de juny i es perllongaran fins al 30 d'agost. El seu horari cobreix cada dia de la setmana i durant la franja de màxim perill d'incendi forestal.

Els Voluntaris Forestals són una entitat sense ànim de lucre, integrada a l'Associació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa, que té com a objectiu principal la defensa de la natura i la prevenció d'incendis al bosc, una actuació que realitzen durant tot l'any. A la campanya d'aquest 2019, un grup de 40 persones d'aquest col·lectiu faran guàrdies de vigilància i prevenció, especialment els caps de setmana i els dies de màxim risc d'incendi a partir de l'inici oficial de la campanya, previst pel 21 de juny. L'equip disposarà de quatre vehicles de l'ADF, a més del de Protecció Civil i, en cas de necessitat, també poden disposar dels dos del servei de Medi Ambient. Els Voluntaris també fan tasques relacionades amb els terrenys forestals com, per exemple, revisar l'estat dels camins i la seva accessibilitat; detectar els abocaments incontrolats; fer la desbrossada de l'entorn de les basses, controlar les pràctiques il·legals, entre altres actuacions.

L'ADF de Terrassa rep anualment de l'Ajuntament una subvenció de 12.260 euros, una partida amb la qual cobreixen les despeses derivades de la campanya de prevenció d'incendis i també les corresponents a obres no subvencionades per altres administracions. A més, des del servei de Protecció Civil es proporciona cobertura durant tot l'any a aquesta entitat.

 

Campanyes informatives i de sensibilització

Una bona part dels esforços de sensibilització es concentren als habitants de les urbanitzacions. En aquest cas, la campanya consisteix en el recordatori de les normes encaminades a la prevenció d'incendis i a les mesures d'autoprotecció a prendre, tant en confinament com en evacuació davant un foc forestal. Dins aquesta campanya es contempla l'evacuació a través de la Creu Roja de persones que no disposen de mitjans o tenen alguna limitació física o intel·lectual. La campanya arriba a uns 2.500 habitatges dels barris i urbanitzacions que estan situats al costat de bosc, com ara Pinetons Guitard, El Molinot, Les Fonts, Can Parellada, Can Palet de Vista Alegre, Les Martines, La Font de l'Espardanyera i Can Gonteres.

Enguany s'han fet tot un seguit d'actuacions per captar l'interès de les dones perquè participin en les tasques de voluntariat relacionat amb l'ADF, com la campanya «L'ADF també és LILA», i també una acció en col·laboració amb el servei de Protecció Civil. Es tracta d'un joc de rol, anomenat «Pirates a la Muntanya», pensat per als nens i nenes de 5è i 6è de Primària que té per objectiu sensibilitzar l'alumnat contra els incendis forestals o els abocaments de residus al medi natural. Un material que també es plasmarà en un llibre infantil de caràcter divulgatiu.

L'Ajuntament té tot un dispositiu d'informació que recorda constantment tots aquests consells i mesures, que es pot consultar al web municipal i la informació en temps real a través de les xarxes socials, com ara el perfil de Twitter @trsemergencies, on també es publiquen els consells d'autoprotecció en cas de foc forestal.

 

Ban de Prevenció d'Incendis Forestals

La publicació del Ban de Prevenció d'Incendis Forestal per part de l'alcalde recorda, cada any, que entre el 15 de juny i el 15 de setembre, està prohibit fer foc i que, en aquesta època, cal extremar les precaucions. Aquest document enumera les mesures de prevenció per evitar la declaració d'incendis del terme municipal i a la franja de 500 metres que els envolta. En aquests límits es prohibeix encendre foc per a qualsevol mena d'activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc; llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que puguin estar en l'origen d'un incendi forestal. També es recorda a la ciutadania la importància de comunicar la possible existència d'un incendi forestal al telèfon d'Emergències 112.

Altres prohibicions contemplades al Ban són:

  • Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l'administració i als serveis públics.
  • Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i una xarxa d'hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 metres una de l'altra, o bé que tinguin una reserva d'aigua.
  • Prohibir, quan l'índex de perill d'incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. També s'activarà la suspensió de totes les autoritzacions.
  • Mantenir les zones d'accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d'incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 metres.
  • Instar els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.
  • Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d'arbres.

A més, des de l'any 2015 està prohibit a Terrassa cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l'any, per tal de reduir el risc d'incendis, i també per preservar els ecosistemes de l'Anella Verda, en compliment del decret d'Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de restes sense moure-les de lloc.

Tot i això, a Catalunya la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat atorga autoritzacions del 15 de març al 15 d'octubre per a casos excepcionals, com poden ser la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals o problemes fitosanitaris. Les sol·licituds es poden presentar a l'Ajuntament de Terrassa, les oficines del cos d'Agents Rurals, a l'oficina comarcal del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Les peticions seran concedides per la Generalitat, però amb l'informe favorable de l'Ajuntament corresponent.