Terrassa aposta pels passadissos de vianants per millorar la mobilitat a peu i la seguretat

És una mesura transitòria, prèvia a la urbanització definitiva dels carrers, per moderar la velocitat dels vehicles

A les darreres setmanes, carrers com els de Martin Díez, Col·legi, Tibidabo, Ciutat de Pàmiers i d'Albí han vist modificada la senyalització horitzontal en alguns dels seus trams amb la incorporació dels passadissos de vianants. Amb aquesta actuació l'Ajuntament aconsegueix millorar la mobilitat a peu, pacificar el trànsit i moderar la velocitat dels vehicles complint, d'aquesta manera, amb les condicions de continuïtat, connectivitat, seguretat i accessibilitat que preveu el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021. Els passadissos de vianants són una solució temporal prèvia a l'actuació urbanística definitiva que s'aplica en aquells eixos on cal una ampliació de la vorera.

La normativa vigent d'Accessibilitat contempla que, perquè un carrer sigui considerat accessible ha de tenir una vorera mínima d'1,80 metres perquè permet estrènyer-la puntualment a 1,50 metres. Actualment, el 30% de les voreres de la trama urbana de Terrassa tenen una amplada inferior a 1,50 metres i només un 10% tenen una amplada inferior a 90 cm, la qual cosa impedeix anar amb un cotxet infantil, una cadira de rodes o, fins i tot, que es puguin creuar dues persones a peu per la vorera. Les amplades de vorera requerides per la normativa d'accessibilitat obliguen en carrers inferiors a 7 metres a fer solucions de plataforma plana on vorera i calçada estan al mateix nivell. Tant aquesta inversió com una ampliació de vorera requereixen un gran pressupost econòmic. Els passadissos de vianants representen una mesura transitòria prèvia a la urbanització definitiva.

 

Una xarxa de 17 itineraris prioritaris

D'altra banda, aquestes actuacions contribueixen a dotar la ciutat d'una xarxa d'itineraris prioritaris que facilitin i resultin atractius per anar a peu. Actualment, Terrassa en té un total de 17 d'aquests itineraris repartits entre els barris del Centre, Cementiri Vell, La Maurina, Ègara, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Ca n'Aurell, Torre-sana, Sant Pere, La Cogullada, Pla del Bon Aire i el polígon industrial de Santa Eulàlia.

El Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 contempla mesures per reduir la contaminació, el soroll, les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el consum d'energia per tal de millorar la salut de les persones modificant, per exemple, els seus hàbits de mobilitat quotidiana cap a altres models més actius, i també millorant l'accessibilitat i l'autonomia per als col·lectius més vulnerables.