Terrassa arrenca dilluns una campanya de prevenció d'incendis forestals condicionada per la Covid-19

S'arranjaran sis camins (16,45 km) i es millorarà la franja perimetral de la urbanització de Can Parellada (5,6 ha)

Amb l'objectiu d'evitar incendis durant l'estiu, l'Ajuntament de Terrassa posa en marxa, un any més, la campanya de Prevenció d'Incendis Forestals en època de risc alt, que durarà del 15 de juny al 15 de setembre. La campanya comença en un marc força positiu, amb un risc moderat d'incendi forestal durant aquest estiu a la comarca, ja que les pluges de la primavera han deixat els boscos molt més ben hidratats que en campanyes anteriors i només un augment molt dràstic de les temperatures podria capgirar la situació. Però, alhora, està marcada per la crisi de la Covid-19, que ha provocat que certs treballs de gestió forestal s'hagin endarrerit i també que s'hagin d'adoptar pautes especials a seguir per protegir de possibles contagis les persones que hagin d'actuar al territori en cas d'emergències.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, demana a la ciutadania «no abaixar la guàrdia i extremar les precaucions per evitar, més que mai, els incendis forestals». Ballart explica que «malgrat les dificultats i les incerteses per la crisi de la Covid-19, en aquests mesos s'ha treballat i estem preparats per abordar la campanya de prevenció d'incendis». Segons l'acalde, «tot i les adversitats, no hem deixat de treballar-hi i ens hem ajustat al que es podia fer en cada moment. És per això, que vull agrair, encara amb més força, la col·laboració de tots els actors implicats en aquesta tasca, perquè en seguretat i emergències s'ha d'anar sempre un pas per endavant».

En aquest context, dilluns arrenca a Terrassa un pla d'actuació que recull les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural. Un pla d'actuació que també inclou les campanyes de vigilància que es fan tant des de la Diputació de Barcelona com des de l'Associació de Voluntaris Forestals que formen part de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa, ambdues en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil.

La campanya forestal d'aquest estiu, amb la intensificació de les tasques preventives als entorns forestals de la ciutat, començarà dilluns, 15 de juny, i finalitzarà -si no hi ha situacions extraordinàries que ho prorroguin- el 15 de setembre. Aquest és el període on s'activen més campanyes de vigilància, en col·laboració i coordinació entre els serveis de l'Ajuntament i els cossos d'emergències (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat) i també l'ADF, així com amb altres institucions com ara la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

La feina de l'Ajuntament de Terrassa en aquesta campanya es desenvolupa en base a tres línies d'actuació:

  • L'arranjament i manteniment de les diferents infraestructures que poden facilitar l'acció dels equips d'emergències i minimitzar l'impacte del foc.
  • El suport als equips humans del dispositiu de vigilància.
  • La sensibilització a la població envers els riscos i les accions a dur davant un incendi forestal.

Durant el 2020 s'actuarà en la millora de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Parellada, de 5,6 ha, actualment en licitació, amb un cost de 10.740,6 euros. Si sumem la inversió realitzada els anys 2018 i 2019, quan es van millorar 26,50 hectàrees de franges perimetrals, la inversió total els darrers tres anys en aquest àmbit arriba als 47.751,46 euros. Aquests treballs donen continuïtat a la tasca realitzada els darrers anys, ja que l'Ajuntament ha impulsat, des del 2016, entre d'altres actuacions, obres a franges perimetrals de les urbanitzacions de Can Parellada -que aquest any es repeteix-, Les Fonts, Can Palet de Vista Alegre i La Font de l'Espardanyera.

Enguany s'arranjaran també sis camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància. Les obres, subvencionades en un 80% per la Diputació de Barcelona, tenen un cost total de 25.720 euros i permetran l'adequació de fins a 16,45 km de camins. La inversió en aquest concepte va ser de 21.121 euros l'any 2019. En total, entre 2018, 2019 i 2020 s'hauran destinat 71.489,50 euros a l'arranjament de camins per a la prevenció d'incendis forestals. Els camins formen part de la xarxa bàsica de vigilància perquè travessen el territori forestal per facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Per això han d'estar en bon estat i tenir una amplada mínima de 3,5 metres, amb giradors i trencaaigües.

 

Els equips humans

Durant l'època d'alt risc d'incendi s'accentuen les accions encaminades a la prevenció d'incendis forestals com ara les campanyes de vigilància que es fan tant des de la Diputació de Barcelona com des de l'Associació de Voluntaris Forestals, que formen part de l'ADF de Terrassa, ambdues en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil.

La Diputació de Barcelona, dins la campanya de prevenció d'incendis forestals, contracta un informador que fa una ruta a la zona nord de Terrassa (compartida amb Matadepera) i un altre a la zona Sud (ruta compartida amb Sant Quirze i Rubí). El control Vallès, situat a la seu de la Federació d'ADF del Vallès Occidental a Matadepera, és qui coordina aquest equip d'informadors. L'Ajuntament dóna suport a aquesta campanya i les seves funcions principals són informar i dissuadir als usuaris dels boscos de realitzar pràctiques de risc d'incendi forestal, com també la d'estar atents a la detecció de columnes de fum. Les seves actuacions comencen a partir del 12 de juny i es perllongaran fins al dia 1 de setembre. El seu horari cobreix cada dia de la setmana i durant la franja de màxim perill d'incendi forestal.

Els Voluntaris Forestals són una entitat sense ànim de lucre integrada a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa, que tenen com objectiu principal la defensa de la natura i la prevenció d'incendis al bosc, una actuació que realitzen durant tot l'any. A la campanya d'aquest 2020, un grup de 40 persones d'aquest col·lectiu faran guàrdies de vigilància i prevenció, especialment, els caps de setmana i els dies de màxim risc d'incendi a partir de l'inici oficial de la campanya, previst pel 20 de juny. L'equip disposarà de quatre vehicles de l'ADF, a més del de Protecció Civil i, en cas de necessitat, també poden disposar dels dos que hi ha al servei de Medi Ambient. Els Voluntaris també fan tasques relacionades amb els terrenys forestals com, per exemple, revisar l'estat dels camins i la seva accessibilitat; detectar els abocaments incontrolats; fer la desbrossada de l'entorn de les basses, controlar les pràctiques il·legals, entre altres actuacions.

L'ADF de Terrassa rep anualment de l'Ajuntament una subvenció de 12.260 euros, una partida amb la qual cobreixen les despeses derivades de la campanya de prevenció d'incendis i també les corresponents a obres no subvencionades per altres administracions. A més, des del servei de Protecció Civil es proporciona cobertura durant tot l'any a aquesta entitat.

 

Campanyes d'informació i sensibilització

Una bona part dels esforços de sensibilització es concentren als habitants de les urbanitzacions. En aquest cas la campanya consisteix en el recordatori de les normes encaminades a la prevenció d'incendis i a les mesures d'autoprotecció a prendre, tant en confinament com en evacuació davant un foc forestal. Dins aquesta campanya es contempla l'evacuació a través de la Creu Roja de persones que no disposen de mitjans o tenen alguna limitació física o intel·lectual.

Enguany s'ha continuat fent actuacions per captar l'interès de les dones per participar en les tasques de voluntariat relacionades amb l'ADF, com la campanya ‘L'ADF també és LILA', així com altres accions en col·laboració amb Protecció Civil. És el cas del joc de rol ‘Pirates a la Muntanya', per a nens i nenes de 5è i 6è de Primària, que vol sensibilitzar l'alumnat contra els incendis forestals i els abocaments de residus al medi natural; i el llibre infantil «La patrulla del bosc contra el foc».

L'Ajuntament informa i recorda contínuament els consells i mesures de prevenció, que es poden consultar al web municipal, i ofereix informació en temps real a través de les seves xarxes socials, com ara el perfil de Twitter @trsemergencies, on també es publiquen els consells d'autoprotecció en cas de foc forestal.

 

Ban de Prevenció d'Incendis Forestals

La publicació del Ban de Prevenció d'Incendis Forestal, el 13 de març, per part de l'alcalde recorda, com cada any, que entre el 15 de març i el 15 d'octubre està prohibit fer foc, especialment entre el 15 de juny i el 15 de setmbre, que cal extremar les precaucions. Aquest document enumera les mesures de prevenció per evitar la declaració d'incendis del terme municipal i a la franja de 500 metres que els envolta. En aquests límits es prohibeix encendre foc per a qualsevol mena d'activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc; llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que puguin estar en l'origen d'un incendi forestal. També es recorda a la ciutadania la importància de comunicar la possible existència d'un incendi forestal al telèfon d'Emergències 112.

Altres prohibicions contemplades al Ban són:

Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l'administració i als serveis públics.

Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i una xarxa d'hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 metres una de l'altra, o bé que tinguin una reserva d'aigua.

Prohibir, quan l'índex de perill d'incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. També s'activarà la suspensió de totes les autoritzacions.

Mantenir les zones d'accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d'incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 metres.

Instar els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.

Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d'arbres.

A més, des de l'any 2015 està prohibit a Terrassa cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l'any, per tal de reduir el risc d'incendis, i també per preservar els ecosistemes de l'Anella Verda, en compliment del decret d'Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de restes sense moure-les de lloc.

Tot i això, a Catalunya la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat atorga autoritzacions, del 15 de març al 15 d'octubre, per a casos excepcionals, com poden ser la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals o problemes fitosaniaris. Les sol·licituds es poden presentar a l'Ajuntament de Terrassa, les oficines del cos d'Agents Rurals, a l'oficina comarcal del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Les peticions seran concedides per la Generalitat, però amb l'informe favorable de l'Ajuntament corresponent.