Terrassa és la gran ciutat que més ha reduït la segregació escolar des del 2018

La ciutat, que encapçalava els municipis amb més segregació a primària, abandona els primers llocs de la llista

Segregació escolarEl darrer informe sobre el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya del Síndic de Greuges identifica Terrassa com la gran ciutat que més ha reduït la segregació a les aules en els darrers 5 anys. Terrassa ha abandonat els primers llocs de la llista, tant amb el sistema de càlcul anterior com amb el sistema actual.

La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació, Teresa Ciurana, va informar ahir la Comissió Informativa de l'àrea sobre els resultats de l'informe i es va mostrar molt satisfeta de la millora registrada que, va afirmar: «És el fruit d'un esforç de tota la ciutat, recollit a l'acord  per la ràtio 20, i d'altres mesures com el sistema de reserva de places o les Aliances Magnet». Ciurana va recordar també que: «Ja a l'informe del març del 2022, Terrassa baixava a la vuitena posició a primària, i seguim millorant, cosa que ens demostra que anem pel bon camí i ens anima a seguir en aquesta línia».  

La ràtio de 20 alumnes a I3 és una mesura instaurada per la Generalitat de Catalunya als centres públics en aquest curs, però a Terrassa un acord de ciutat ha permès estendre la mesura també als concertats. Aquesta reducció evita el fenomen anomenat sobreoferta educativa (un excés de places que afavoreix que determinats perfils de famílies triïn determinats centres, desequilibrant la composició social de les aules). A més, la mesura ha evitat el tancament d'una vintena de línies a la ciutat per la baixa natalitat, millora la qualitat de la docència i deixa marge per absorbir la matrícula viva.

La nova ràtio, que s'anirà estenent progressivament a la resta de cursos, s'aplica a tots els centres públics i concertats, excepte els centres amb més demanda que oferta que hagin estat expressament autoritzats, que poden arribar a 22.

La reducció de ràtios ve a reforçar el sistema de reserva de places per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que contempla que en cada grup escolar es reserven places per garantir un repartiment equitatiu d'aquest alumnat.

Altres mesures contra la segregació desenvolupades els darrers anys han estat les Aliances Magnet, un programa dedicat a impulsar col·laboracions entre centres educatius i institucions d'excel·lència que generin atracció i aportin valor afegit al centre, redefinint el seu projecte educatiu. Després del cas d'èxit de l'Institut Nicolau Copèrnic i el mNACTEC (2018), l'any passat es va concretar una nova aliança, en aquest cas entre l'Escola El Vallès i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A Terrassa, l'Ajuntament propicia aquestes aliances i ha replicat el model en projectes propis com ArtInfusions, entre l'Escola Auró i l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, o Infusió de Dansa, entre l'Escola França i LaFACT – Factoria Cultural de Terrassa.     

L'indicador emprat per mesurar la segregació és l'índex de dissimilitud, que va de 0 (centres on no hi ha segregació) a 1 (que correspondria a un centre completament segregat). Inicialment, aquest índex es calculava a partir de l'alumnat d'origen estranger. A partir del curs 2021-2022, es compta a partir de l'alumnat que s'ha identificat com a NESE (alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu) per la seva situació socioeconòmica o pel seu origen. A Terrassa, aquest índex, és actualment 0'4 a primària i 0'25 a secundària, de manera que la ciutat se situa al 10è lloc de la llista. Amb l'indicador original (alumnat d'origen estranger), Terrassa ocuparia ara el 13è lloc. 

Els diferents estudis i informes sobre segregació indiquen que aquesta no hauria de superar l'índex de segregació urbana. És a dir, que la distribució de població de diferents orígens i perfils socioeconòmics en una escola o institut hauria de coincidir amb la població resident a l'entorn del centre. A Terrassa, l'índex de segregació urbana se situa al voltant del 0'29.

El primer informe del Síndic de Greuges sobre aquest tema, que situava Terrassa al capdamunt de la llista de ciutats amb major segregació, data del 2016. L'Ajuntament va encarregar a la Diputació de Barcelona un informe, presentat el 2018, que va constituir la diagnosi i el punt de partida de les mesures adoptades a la ciutat. El 2019, el Pacte per la Segregació va marcar l'inici de l'adopció de mesures en aquest sentit a escala de país.