Terrassa es prepara per a un estiu amb alt risc d'incendi forestal agreujat pel context de sequera acumulada i l'augment de les temperatures

L'Ajuntament ha finalitzat els treballs de manteniment de la franja perimetral de Can Parellada i treballa per iniciar els de 8 camins de la xarxa bàsica de vigilància, que suposaran l'arranjament d'uns 16,4 km

A partir de demà, 15 de juny, i fins al 15 de setembre, s'inicia el període d'alt risc d'incendi forestal. Aquest any, aquest període arriba a més marcat per un context de sequera acumulada, baixa pluviometria i estrès hídric per part de la vegetació, així com amb la previsió que sigui un estiu complicat, amb temperatures per sobre de la mitjana i molta probabilitat d'incendis. És per aquest motiu que la Generalitat va activar el passat 1 de juny, 15 dies abans de l'habitual, la campanya de prevenció per alt risc d'incendis forestals, sota el lema de «F*ck Off», i a la qual l'Ajuntament s'hi uneix, i la qual incideix en la responsabilitat individual per a la prevenció de qualsevol foc.  

En aquest sentit, la regidora de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil en funcions, ha recordat que, segons dades dels Agents Rurals, «el 96% dels incendis forestals que s'han produït des de principis d'any a Catalunya han estat provocats per persones, ja sigui per negligències, accidents o incendis intencionats, i només un 4% s'han originat per causes naturals», i ha fet una crida «a la prudència i a la col·laboració ciutadana»

Al llarg de la roda de premsa, la regidora en funcions també ha enumerat les quatre línies d'actuació que duu a terme l'Ajuntament en la campanya de prevenció, com són la gestió de l'emergència en cas d'incendi forestal, el suport als equips humans del dispositiu de vigilància, la sensibilització a la població i la construcció i manteniment de les diferents infraestructures que poden facilitar l'acció dels equips d'emergències i minimitzar l'impacte del foc en les persones, els seus habitatges i el medi ambient, mitjançant el manteniment de les franges de baixa combustibilitat i dels camins de la xarxa bàsica de vigilància, així com dels punts d'aigua distribuïts en el territori forestal. 

Reche ha recordat que «l'any 2022 es van dur a terme les tasques de manteniment per a l'arranjament de 13 camins de la xarxa bàsica de vigilància, així com la franja de les Fonts i aquest 2023, en el marc del Pla de Prevenció d'Incendis amb el que compta l'Ajuntament, estem finalitzant els treballs de manteniment de la franja de Can Parellada, de 5,59 ha i un cost de 5.921,74 euros. També estem licitant la franja de Vistalegre i treballem per iniciar l'arranjament de vuit camins, que suposen un total de 16,4 km, amb un cost de 24.936 euros»

Aquest treballs de manteniment del camins es realitzen per tal de garantir el seu bon estat i que compten amb una amplada mínima de 3,5 metres, per facilitar l'accés dels vehicles de vigilància i d'extinció, així com que tinguin giradors i trencaaigües. Pel que fa a les franges de protecció, aquestes es fan en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals amb l'objectiu de protegir les persones i els béns que es troben en terreny forestal o a menys de 500 metres d'aquest. En aquest sentit, les actuacions de desbrossat permeten que en cas d'incendi es pugui evitar la continuïtat horitzontal i vertical del foc, podant els arbres i haver-los aclarit perquè no es toquin les capçades. Aquests treballs disminueixen la força del foc, asseguren a la gent i béns que hi hagi dins les edificacions i permeten un espai de treball més segur per als bombers i a la inversa, si un foc es genera en un habitatge, no afectarà a la massa boscosa.

Aquest és el període on s'activen més campanyes de vigilància en col·laboració i coordinació entre els serveis de l'Ajuntament i els cossos d'emergències (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Bombers de la Generalitat) i també l'ADF, així com amb d'altres institucions com ara la Diputació de Barcelona.

El paper de l'Ajuntament de Terrassa a la campanya de prevenció d'incendis es desenvolupa d'acord amb tres línies d'actuació: 

    • La construcció i el manteniment de les diferents infraestructures que poden facilitar l'acció dels equips d'emergències i minimitzar l'impacte del foc. 
    • El suport als equips humans del dispositiu de vigilància.
    • La sensibilització a la població envers els riscos i les accions a dur davant un incendi forestal. 


Equips humans campanya 2023

Durant l'època d'alt risc d'incendi s'accentuen les accions encaminades a la prevenció d'incendis forestals com ara les campanyes de vigilància que es fan tant des de la Diputació de Barcelona com des de l'Associació de Voluntaris Forestals, comptant ambdues amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa a través del servei de Protecció Civil. 

Els objectius principals d'aquestes campanyes són informar i dissuadir als usuaris dels boscos de realitzar pràctiques de risc d'incendi forestal, com també la d'estar atents a la detecció de columnes de fum.

Pel que fa a Voluntaris Forestals, una entitat sense ànim de lucre integrada a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa, la campanya d'aquest 2023 comptarà amb 49 voluntaris, els quals faran guàrdies de vigilància i prevenció, especialment els caps de setmana i els dies de màxim risc de incendis a partir d'aquest proper 15 de juny. Aquests voluntaris disposaran de quatre vehicles de l'ADF (tres pickups d'aigua dotats amb Kit d'intervenció i un vehicle de transport de personal), així com de dues bicicletes elèctriques amb les que es realitzar vigilància i conscienciació a la població per tot l'entorn de l'anella verda principalment.

Finalment, i en coordinació amb la Federació d'ADFs del Vallès Occidental, Voluntaris Forestals, també comptarà amb el servei de càmeres de vigilància https://vigilant.cat/cameres.


Campanyes informatives i de sensibilització

Bona part dels esforços de sensibilització es concentren en els usuaris dels entorns forestals, recordant-los les normes encaminades a la prevenció d'incendis i  les mesures d'autoprotecció a prendre. En aquest sentit, des de Protecció Civil s'organitzara en les properes setmanes reunions amb les associacions de veïns de l'entorn forestal per explicar-los aquestes normes i mesures i demanar la seva col·laboració per evitar incendis forestals. 

L'Ajuntament té també un dispositiu d'informació que recorda constantment tots aquests consells i mesures, que es pot consultar al web municipal, i la informació en temps real a través de les xarxes socials, com el perfil de Twitter @trsemergencies, on també es publiquen els consells d'autoprotecció en cas de foc forestal. 


Ban de Prevenció d'Incendis Forestals

La publicació el passat mes de març del Ban de Prevenció d'Incendis Forestal per part de l'alcalde recorda, cada any, que entre el 15 de juny i el 15 de setembre, està prohibit fer foc i que, en aquesta època, cal extremar les precaucions. Aquest document enumera les mesures de prevenció per evitar la declaració d'incendis del terme municipal i a la franja de 500 metres que els envolta. En aquests límits es prohibeix encendre foc per a qualsevol mena d'activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc; llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que puguin estar en l'origen d'un incendi forestal. També es recorda a la ciutadania la importància de comunicar la possible existència d'un incendi forestal al telèfon d'Emergències 112.

Altres prohibicions contemplades al Ban són:

    • Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l'administració i als serveis públics.
    • Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i una xarxa d'hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 metres una de l'altra, o bé que tinguin una reserva d'aigua.
    • Prohibir, quan l'índex de perill d'incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. També s'activarà la suspensió de totes les autoritzacions.
    • Mantenir les zones d'accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d'incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 metres.
    • Instar els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.
    • Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d'arbres.

A més, cal recordar que des de l'any 2015 està prohibit a Terrassa cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l'any, per tal de reduir el risc d'incendis, i també per preservar els ecosistemes de l'Anella Verda, en compliment del decret d'Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de restes sense moure-les de lloc.