Terrassa rebrà 250.000 euros dels Next Generation per al desenvolupament de l'Agenda Urbana

L'Ajuntament es troba finalitzant la primera fase del projecte, que estarà implementat abans d'acabar el 2022

Agenda Urbana TerrassaL'Ajuntament de Terrassa rebrà 250.000 euros dels fons europeus Next Generation per desenvolupar la seva Agenda Urbana. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha resolt provisionalment atorgar aquesta ajuda al consistori, que en els propers dies passarà a ser definitiva. L'Ajuntament n'assumirà l'IVA, uns 50.000 euros, quedant una inversió total de 300.000 euros per al projecte. Així doncs, aquesta convocatòria té com a principal objectiu donar suport als ajuntaments per al procés de redacció de les seves agendes urbanes, incloent-hi la participació ciutadana, la formació i la comunicació a la ciutadania de tot el procés, amb especial accent en els ODS que hem fixat com a "Horitzó 2030", i en línia amb els ODS definits per Nacions Unides, així com amb l'Agenda Urbana de Catalunya, l'Agenda Urbana Espanyola i l'Agenda Urbana de la Unió Europea.

La futura Agenda Urbana de Terrassa és un document estratègic, de caràcter no normatiu, que se situa en el marc d'un conjunt de pactes internacionals que defineixen les grans fites d'una estratègia global de desenvolupament sostenible, tenint en compte les perspectives de drets humans, gèneres i d'interseccionalitat. L'Ajuntament de Terrassa impulsa i lidera aquest procés, obrint a la participació ciutadana i a la cooperació público-privada orientada als interessos generals de la ciutat.

El contingut de la futura Agenda Urbana de Terrassa s'estructura en 10 grans blocs:

  1. Territori. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.
  2. Ciutat i demografia. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
  3. Canvi climàtic i resiliència. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
  4. Sostenibilitat i medi ambient. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular.
  5. Mobilitat sostenible. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
  6. Cohesió social. Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat.
  7. Economia. Impulsar i afavorir l'economia de la ciutat i la creació d'ocupació i oportunitats.
  8. Habitatge. Garantir l'accés a l'habitatge.
  9. Digitalització. Liderar i fomentar la innovació digital.
  10. Millorar la democràcia. Millorar els instruments d'intervenció i la governança.

Actualment, l'Ajuntament es troba finalitzant la primera fase del pla, la de diagnosi, en la que s'està redactant un document de diagnosi estratègica del punt de partida de la realitat urbana de Terrassa, incloent-hi les macrotendències fins al 2030, així com un procés participatiu per conèixer la visió i opinió dels agents econòmics socials i polítics de la ciutat. Posteriorment, s'iniciarà la fase d'elaboració del marc estratègic de les accions, es redactarà el pla d'acció de l'Agenda Urbana, es dissenyarà el sistema de seguiment i elaboració, i, en una última fase, s'implementarà i es comunicarà l'Agenda. La convocatòria contempla que el disseny del Pla d'Acció ha d'estar acabat abans de finalitzar el 2022, tot i que el consistori confia en poder-ho tenir enllestit abans.

L'Ajuntament de Terrassa treballa des de fa mesos en l'Agenda Urbana de la ciutat, una estratègia de futur que compta amb consens polític i que s'està desenvolupant a través d'un grup de treball tècnic i una Taula de Grups Municipals.