Terrassa reconeguda com a municipi amb millors dades de recollida selectiva d'envasos lleugers i generació de residus municipals

Ahir es va celebrar l'acte de Reconeixement als ens locals amb millors resultats de la recollida selectiva de residus municipals de l'any 2019

L'Agència de Residus de Catalunya ha reconegut Terrassa en dues categories dins de l'acte de reconeixement a les comarques i municipis amb millors resultats de prevenció i recollida de residus de l'any 2019, celebrat ahir telemàticament. Terrassa ha estat distingida com la localitat que l'any passat va obtenir el millor resultat en la recollida selectiva d'envasos lleugers, amb un 5,82%, i com la població que ha generat menys residus municipals, amb 386,71 kg/hab./any, dins la categoria de més de 60.000 habitants. Aquests premis van ser creats l'any 1997 per fer un reconeixement públic als ens locals de Catalunya i els agents socials i econòmics pels seus bons resultats de prevenció i recollida de residus. L'any 2019 es va recollir selectivament a Catalunya un 45% del total de residus municipals generats, que va representar un augment respecte a l'any anterior del 9%.

Des de l'equip de Govern es valora molt positivament aquests dos reconeixements, que són el resultat de la feina realitzada amb les campanyes informatives els darrers anys, de les tasques de recollida de l'empresa pública Eco-Equip i de l'esforç de la ciutadania, que va incorporant els bons hàbits de reciclatge i reducció de residus a les seves llars.

A Terrassa, la recollida selectiva va créixer l'any passat prop d'un 6% respecte a l'any anterior, la qual cosa demostra que la conscienciació ciutadana augmenta per fer una bona classificació en origen, dipositant les fraccions als contenidors indicats de resta, paper i cartó, envasos, orgànica i vidre. De les 30.623,24 Tn recollides l'any 2018, es van passar a les 32.400,63 Tn de 2019. D'aquestes dades s'observa que el sistema de recollida lateral, que cada vegada està més estès a la ciutat, millora la qualitat de la selectiva i contribueix al fet que hi hagi menys residus impropis. Això respon al fet que la boca dels contenidors està dissenyada per la mida dels residus que s'hi ha d'abocar evitant, d'aquesta manera, que es deixin altres materials.

Tot i aquest balanç de 2019, és important seguir treballant per assolir els objectius marcats, demanant a la ciutadania que sigui responsable en l'obligació de fer una bona recollida selectiva, i no afluixar en la lluita contra l'abandonament de residus a l'espai públic, els comportaments incívics i els incompliments de les normes per una bona gestió dels residus. També cal treballar per millorar les xifres de la recollida selectiva dels residus orgànics, per tal que no s'aboquin al contenidor de resta, alhora que es vol reduir la presència d'impropis en aquesta fracció.