Terrassa s'adhereix a la Declaració de Brussel·les per demanar una política urbana europea més ambiciosa

El document és resultat d'un procés de cocreació amb la participació de diverses ciutats europees i actors urbans

L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit a la Declaració de Brussel·les d'alcaldes i alcaldesses europees, una nova declaració que demana el desenvolupament d'una política urbana europea ambiciosa. Desenvolupada en el marc de la presidència belga del Consell de la Unió Europea (UE), la Declaració de Brussel·les, que també ha estat signada por Eurocities i altres xarxes de ciutats, estableix els problemes polítics que afronten les ciutats, a més de dissenyar les prioritats de les ciutats i les recomanacions a les institucions europees per al pròxim mandat de la UE.

Amb la Declaració de Brussel·les els d'alcaldes i alcaldesses i les xarxes urbanes europees presenten quatre prioritats fonamentals per a les ciutats i sis recomanacions a les institucions europees per al mandat de la Unió Europea 2024-2029.

Les quatre prioritats són:

    • Promoure el dret a un habitatge assequible, de qualitat i sostenible
    • Combatre les desigualtats socials i de gènere i promoure la inclusió
    • Combatre el canvi climàtic, garantir un medi ambient saludable i restaurar la biodiversitat
    • Desenvolupar una mobilitat segura, inclusiva i sostenible

Les sis recomanacions són:

    • Establir un diàleg sistemàtic i la implicació dels governs locals a nivell europeu
    • Assegurar una millor integració i coordinació de les matèries urbanes a nivell europeu
    • Adoptar regulacions de la UE més respectuoses amb les ciutats
    • Fer que el finançament de la UE sigui més accessible i respectuós amb les ciutats
    • Foment de la governança metropolitana
    • Canviar el paradigma cap a un nou model sostenible per a les ciutats

La Declaració de Brussel·les exposa els reptes a què s'enfronten les ciutats i formula prioritats i recomanacions per a l'atenció de les institucions europees per al seu futur mandat (2024-2029). Fins ara, la declaració ha estat signada per més de 40 ciutats de 19 estats membres d'Europa.

La creixent urbanització i el canvi climàtic són problemes globals als quals les ciutats han d'aportar solucions pràctiques, especialment mitjançant una planificació eficaç. En aquest sentit, les ciutats s'uneixen en xarxes i estan cada cop més implicades en les decisions internacionals.

Les ciutats són els llocs idonis per oferir solucions als problemes globals relacionats amb la urbanització i el canvi climàtic. Per tant, s'estan convertint en actors clau a l'escenari mundial i, per això, s'estructuren en associacions i xarxes per influir en les decisions preses pels Estats i les organitzacions internacionals.